Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. NPO 5/2023

ikona programu
Podpořeno

Vytvoření platformy pro ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ KE ZVÝŠENÍ ODBORNOSTI PERSONÁLNÍCH KAPACIT NA INSTALACI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE (FOTOVOLTAIKA, TEPELNÁ ČERPADLA)

Stav výzvy Ukončeno
Datum zveřejnění: 25.5.2023
Začátek podávání žádostí: 4.7.2023
Ukončení podávání žádostí: Z důvodu technické chyby při podávání žádosti prodlouženo do 10. 9. 2023 23:59
Celková alokace 9 800 000 Kč
Kontaktní osoba
Ing. Jan Kozák
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Dotace je určena na vytvoření digitální platformy pro on-line vzdělávání ke zvýšení odbornosti personálních kapacit na instalaci obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika, tepelná čerpadla).

 

Jedná se o vytvoření vzdělávací platformy pro zvýšení odbornosti personálních kapacit na zajištění zvýšení počtu instalací obnovitelných zdrojů energie a její základní naplnění.

Podrobný popis požadavků na projekt je popsán v příloze č. 1. Projekt zahrnuje následující povinné dílčí části:

  • vytvoření softwarového a datového prostředí,
  • vytvoření souborů technických podkladů vhodných pro nahrání do datového prostředí,
  • vytvoření manuálu pro zaškolení zájemců o umístění produktů z řad dodavatelů výrobků, realizačních společností atd.,
  • semináře/webináře pro zvyšování odborných znalostí/zkušeností realizátorů instalací OZE a jejich zaškolení (a dalších) zájemců o využití on-line vzdělávání,
  • vytvoření webové stránky projektu,
  • správa a provoz projektu.

Orientační dotační kalkulačka


%
max. způsobilých výdajů
max. výše podpory