Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. NPO 5/2023

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY
Podpořeno

Vytvoření platformy pro ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ KE ZVÝŠENÍ ODBORNOSTI PERSONÁLNÍCH KAPACIT NA INSTALACI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE (FOTOVOLTAIKA, TEPELNÁ ČERPADLA)

Stav výzvy Ukončeno
Datum zveřejnění: 25.5.2023
Začátek podávání žádostí: 4.7.2023
Ukončení podávání žádostí: Z důvodu technické chyby při podávání žádosti prodlouženo do 10. 9. 2023 23:59
Celková alokace 9 800 000 Kč
Kontaktní osoba
Ing. Jan Kozák
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Dotace je určena na vytvoření digitální platformy pro on-line vzdělávání ke zvýšení odbornosti personálních kapacit na instalaci obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika, tepelná čerpadla).

 

Jedná se o vytvoření vzdělávací platformy pro zvýšení odbornosti personálních kapacit na zajištění zvýšení počtu instalací obnovitelných zdrojů energie a její základní naplnění.

Podrobný popis požadavků na projekt je popsán v příloze č. 1. Projekt zahrnuje následující povinné dílčí části:

  • vytvoření softwarového a datového prostředí,
  • vytvoření souborů technických podkladů vhodných pro nahrání do datového prostředí,
  • vytvoření manuálu pro zaškolení zájemců o umístění produktů z řad dodavatelů výrobků, realizačních společností atd.,
  • semináře/webináře pro zvyšování odborných znalostí/zkušeností realizátorů instalací OZE a jejich zaškolení (a dalších) zájemců o využití on-line vzdělávání,
  • vytvoření webové stránky projektu,
  • správa a provoz projektu.

Orientační dotační kalkulačka


%
max. způsobilých výdajů
max. výše podpory