Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. NPO 5/2022 - avízo výzvy

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

Komponenta 2.5.3 Zvyšování odborných kompetencí Místních akčních skupin v oblasti energetických úspor

Stav výzvy Připravena
Datum zveřejnění: 4.2.2022
Začátek podávání žádostí: "Bude upřesněno"
Ukončení podávání žádostí: "Bude upřesněno"
Celková alokace 5 000 000 Kč
Kontaktní osoba
Ing. Jan Kozák
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Jedná se pouze o avízo výzvy, přesné datum pro zahájení podávání žádostí bude upřesněno.

(naposledy aktualizováno 4. února 2022)

Dotace je určena na odborné vzdělávání Místních akčních skupin a zvyšování odborných kompetencí v oblasti energetických úspor a jejich dosahování.
Vzdělávání musí probíhat v rámci celoživotního profesního vzdělávání a musí být zakončené závěrečnou zkouškou.

Vzdělávání bude prováděno povinně v následujících oblastech:
1. Zvyšování odborných technicko – administrativních kompetencí pracovníků Místních akčních skupin za účelem dosažení minimálních požadavků pro vstup do sítě Energetických koordinátorů Místních akčních skupin (EnKo MAS), případně do sítě Energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS);
2. Odborné vzdělávání v následujících tématech:
a. Aktuální legislativní normy a jejich novelizace v oblasti energetických úspor, obnovitelných zdrojů energie a povinnosti z norem vyplývající;
b. Dostupné dotační příležitosti (Program EFEKT III, Nová zelená úsporám, Národní plán obnovy, Modernizační fond aj.);
c. Dosavadní tuzemská a zahraniční dobrá praxe v oblasti energetických úspor a jejich dosahování.

Orientační dotační kalkulačka


%
max. uznatelných nákladů
max. výše podpory