Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.10.20 / dotaz č. 121637
Dobrý večer, chtěla bych se zeptat před asi 4 měsíci moji maminku(důchodkyně)oslovili v metru dealeři z Bohemia Energie..maminka byla ráda,že si sní někdo povídá a bezmyšlenkovitě podepsala smlouvu. Nikomu to neřekla. Nasledně jí prý volali a v něčem se ujištovali. Mezitím si mamka měnila plyn za elektřinu od Čezu ,kde měla smlouvu do konce října. Dneska přišel mamce dopis od Bohemia Energie,kde chtějí doklad od čezu,že u nich končí a oni můžou začít plnit svoje závazky. Mamince samozdřejmě vše došlo a Bohemia Energie nechce..co teď? Můžete mi prosím poradit co máme dělat? Je potřeba od smlouvy písemně odstoupit nebo když nedodá smlouvu od čezu,kterou ani nemá tak se nic nestane a Bohemia nemůže začít nic plnit?
Dobrý den,
pokud byla uzavřena smlouva o dodávce elektřiny nebo plynu distančně - mimo obchodní prostory držitele licence, je zákazník oprávněn bez sankce vypovědět uzavřenou smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou, ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána držiteli licence. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti zákazníka a držitele licence podle tohoto zákona týkající se sjednané výpovědi smlouvy uzavřené na dobu neurčitou. Viz Energetický zákon č. 458/2000 Sb. §11a odst. 3.

Jak tedy postupovat?
S dodavatelem komunikujte zásadně písemně, popř. emailem. Zjistěte v jakém stavu je převod vašeho odběrného místa, zjistěte:
1. zda nový dodavatel ještě neposlal původnímu dodavateli výpověď smlouvy
2. zda nový dodavatel již poslal původnímu dodavateli výpověď a běží výpovědní lhůta, termín změny odběrného místa je delší než 30 dnů.
3. zda nový dodavatel poslal výpověď a běží výpovědní lhůta, termín změny je kratší než 30 dnů
Pokud ještě neběží výpovědní lhůta (případ 1 a 2), tak napište odstoupení od smlouvy a ještě pošlete prohlášení původnímu dodavateli, aby nepředával odběrné místo novému dodavateli.
Pokud již běží výpovědní lhůta (případ 3), tak záleží na dohodě vás a původního dodavatele, zda za vás stihne uzavřít novou distribuční smlouvu a poslat přihlášku na Operátora trhu. Když dostanete vyjádření od původního dodavatele, že uzavřít novou smlouvu stihne, tak pošlete novému dodavateli odstoupení od smlouvy.
Vzor odstoupení od smlouvy a prohlášení najdete např. na stránkáchtzb- info (https://kalkulator.tzb-info.cz/cz/odstoupeni-od-smlouvy-pri-sepsani-smlouvy-s-podomnim-prodejcem)
Pokud by nastaly problémy, musíte se obrátit na Energetický regulační úřad s prosbou o pomoc.
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros
Téma:  Plyn, Legislativa
tisk