MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.1.22 / dotaz č. 134782
Dobrý den,

mám zpracované dva průkazy energetické náročnosti budovy a v jednom je, že musím mít instalované FVE a v druhém, že nemusím.
Energetický specialista, který má v průkazu, že FVE musí být, tak se ohrazuje tím, že průkaz bez FVE není legislativně správně.

Jak mám tedy zjistit, co je správně a co ne.

Děkuji.
Dobrý den,
děkuji za Váš dotaz.
Z Vašeho dotazu bohužel není zcela jasné, za jakým účelem byly pořízeny dva průkazy en. náročnosti budovy, a zda byly pořízeny ve stejném období a na základě shodného zadání. Ke dni 1.9.2020 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov. Vyhláška mění způsob výpočtu energetické náročnosti a mj. stanovuje přísnější požadavky na snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů. Z těchto důvodů může vyplývat povinnost zajistit dodávky energie z alternativních systémů (např. z obnovitelných zdrojů, jakým je zmíněná instalace FVE).

Správnost výpočtu lze ověřit pouze na základě vstupních dat zadávaných do výpočtu a porovnáním výstupů z výpočetního programu. Pro zběžnou kontrolu zjevných chyb můžete přinést zmíněné průkazy na osobní konzultaci do některé z poraden EKIS - schůzku je třeba sjednat telefonicky nebo e-mailem (ne přes formulář dotazu). V případě pochybností můžete také podat podnět na SEI (Státní energetická inspekce: https://www.cr-sei.cz/) k prošetření postupu en. specialisty (SEI provede hloubkovou kontrolu a v případě zjištění pochybení udělí pokutu).

S pozdravem,
Miroslav Misař