Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.9.22 / dotaz č. 142496
Dobrý den, chtěl bych se zeptat,zda by bylo možné vyměnit litinový kotel Viadrus za tepelné čerpadlo Voda vzduch.
Při dnešních cenách černého uhlí (1870 Kč za metrák) je již velmi finančně náročné vytápět rodinný dům o rozloze 140 m2.
Dům je z části zateplen, rekonstrukce proběhla od 2007 do 2015 a nyní není dál únosné topit uhlím.V celém domě je teplovodní ústřední topení s nuceným oběhem.Za domem je potok,který je dva metry za hranicí pozemku, tudíž by se dal využít jako zdroj k tepelnému čerpadlu voda vzduch,ale spíše mne zajímá,zda je tento typ systému proveditelný a v budoucnu efektivní.
Předem děkuji za odpověď a Váš čas.
S pozdravem
Dobrý den,

děkuji za Váš dotaz. Podle Vašeho popisu předpokládám, že byste chtěl odebírat teplo z potoka a předávat jej do otopné vody v ústředním topení. Jedná se tedy o systém voda-voda. Tepelná čerpadla systému voda-voda jsou vysoce efektivní za předpokladu, že máme k dispozici dostatečný potenciál (objem nebo průtok, teplota) pro odběr tepla. Domnívám se, že širší Hamerský potok by podmínky splňoval. V případě potoka za hranicí Vašeho pozemku ale nemůžete počítat se souhlasem oprávněných orgánů s takovým odběrem (trvalé umístění kolektoru). S takovým zásahem by musela souhlasit správa povodí. Jednalo by se tak o stavbu na cizím pozemku a se zřízením věcného břemene (potok ani neprochází vaším pozemkem). Každý potok je navíc považován za významný krajinný prvek a požívá tak ochrany z hlediska ochrany životního prostředí. Do potoka dále není možné umisťovat stavby nebo zařízení, která by mohla tvořit překážku při povodni, nebo by mohla být potenciálním zdrojem znečištění.
Předpokládám však, že, vzhledem k dostatečně zvodněnému podloží v blízkosti potoka, bude možné realizovat efektivní zemní vrty pro systém země-voda. Případně můžete kolektor uložit do výkopu vedeného zvodněným terénem (např. souběžně s potokem).

S pozdravem,
Miroslav Misař