Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.10.22 / dotaz č. 144853
Dobrý den,
máme uzavřenou smlouvu na dodávku plynu do 31.12.2022, a to bez možnosti prolongace smlouvy.
Vzhledem k tomu, že Vláda ČR zavádí tzv. kontraktační povinnost, což by mělo znamenat, že nikdo nezůstane bez dodávek energií, a to i v případě, že se obci nepodaří získat nabídku od žádného obchodníka, dostane se do režimu dodavatele poslední instance (DPI), který je povinen nabídnout energie za zastropované ceny.
Mé dotazy zní:
Jak dlouho můžeme být u dodavatele poslední instance za zastropované ceny?
Nepohlíží se na to, že se jedná o neoprávněný odběr?

Děkuji.
Dobrý den,
v případě, že k 1.1.2023 nebudete mít uzavřenou smlouvu s dodavatelem energie, tak jak zmiňujete přejdete pod dodávku dodavatele poslední instance. Dodavatelé poslední instance budou mít povinnost nabídnout smlouvu na dodávky energií za zastropovanou cenu těm zákazníkům, na které se vztahuje cenový strop a kterým se nedaří uzavřít smlouvy na dodávky energií s jiným dodavatelem. Město jako veřejný zadavatel má právo a zastropované ceny energie. Zastropování bude platné od 1.1. do 31.12.2023.

Jak dlouho můžeme být u dodavatele poslední instance za zastropované ceny?
3 měsíce - poté Vám bude dodavatelem poslední instance nabídnuta smlouva na dodávku energie.

Nepohlíží se na to, že se jedná o neoprávněný odběr?
Ve vašem případě se nejedná o černý odběr.

Doporučujeme prostudovat:
Nařízení vlády č. 298/2022 Sb.
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-zastropovani-cen-energii--pomuze-jak-domacnostem--tak-firmam--270228/