Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.4.14 / dotaz č. 47061
Dobrý den.
Může platný PENB ( z roku 2010) nahradit pro panelový dům Energetický posudek podle Vyhl. 480/2012 Sb. Dotazuji se z důvodu možnosti nenainstalovat poměrové měřiče na radiátory ÚT podle zákona 318/2012 Sb.,bodu (6)(c) : Pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody se nevztahují na dodávky uskutečňované
c) pro byty ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek, pokud společenství vlastníků jednotek vyjádří souhlas5) s odlišnými pravidly, za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku; nepřekročení limitů se prokazuje energetickým posudkem.
Děkuji za informaci.
Vážený pane,
Průkaz en. náročnosti budovy (PENB) se zpracovává podle §7a zákona č. 406/2000 Sb., zatímco energetický posudek podle §9a téhož zákona. Jde tedy o dva rozdílné dokumenty. V PENB se nehodnotí splnění limitů pro vytápění budovy.
Z toho plyne, že PENB nemůže posudek nahradit.

Povinnost "vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům" není vázána na zpracování posudku. Zákon č. 406/2000 Sb. neuvádí, za jakých okolností nemusí být tato povinnost splněna. Z toho lze vyvodit, že tuto povinnost má majitel budovy (SVJ) vždy, bez ohledu na to, zda posudek zpracuje nebo ne, resp. zda splňuje nebo nesplňuje pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody.

S pozdravem
K. Srdečný