Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

30.9.14 / dotaz č. 51957
Dobrý den, v našem bytovém domě mají jednotlivé byty téměř stejnou obytnou plochu, zajímá mě pokud by jsme odsouhlasili, že vyúčtování tepla se bude provádět podle obytné plochy, zda musíme také instalovat měřiče tepla, nebo se tím vyhneme povinnosti podle zák. č. 406/2000 Sb. tyto měřiče instalovat. Děkuji za odpověď
Dobrý den, zákon č.406/2000 Sb, §7 odstavec 4 a) říká, že stavebník, vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právní předpisem a konečný uživatel je povinen umožnit instalaci a údržbu a kontrolu těchto přístrojů. Tyto přístroje je potřeba instalovat do 31.12.2014. Bohužel do dnešního dne není vydán prováděcí právní předpis. Problematiku zatím řeší platné vyhlášky č. 194/2007 Sb. a 193/2007 Sb., které byly vydány k novele zákona o hospodaření energií č. 177/2006 Sb.
I když jak píšete májí jednotlivé BJ stejnou plochu, této povinnosti se nevyhnete. U BJ nezáleží jen na ploše ale i umístění BJ v BD podle světových stran, zda jsou "uprostřed " BD nebo na krajích, zda mají podlahu přilehlou k zemině a pod, toto vše rozhoduje o potřebě tepla na vytápění a rozúčtování pouze na plochu BJ není optimální.