MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,

prosím o zodpovězení dotazu týkajícího se rozúčtování nákladů na teplo
mezi náklady na vytápění a náklady
na společnou přípravu teplé vody.

Předmětný dům má crittalové vytápění,
a proto v něm ve smyslu § 6 odst. 1
a odst. 2 zákona o službách nejsou
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o hospodaření s energií instalována poměrová měřidla pro náklady na vytápění a proto se jej netýká ustanovení § 3 vyhlášky. Nedotazuji se tedy na rozdělení nákladů na vytápění
mezi základní a spotřební složku.

Předmětný dům je vybaven ve smyslu § 5 odst. 1 vyhlášky vlastním zdrojem tepla (domovní kotelnou).

Moje otázka zní : Existuje v tomto případě jiná možnost, jak rozdělit vstupní roční náklady na vytápění
a náklady na společnou přípravu teplé vody jinak, než v poměru 60%
(vytápění) a 40% (příprava teplé vody) ? Pokud ano, jakým způsobem se dle právní úpravy mezi těmito možnostmi volí ?

Ještě prosím o informaci, zda je jedinou aplikovatelnou normou vyhláška 194/2007 Sb. v návaznosti vyhlášku 269/2015 Sb. . V případě, že nikoli prosím o sdělení relevantních právních předpisů.

Prosím o rychlou odpověď - rozúčtování nákladů se bude projednávat na shromáždění SV, které se bude konat již příští týden.

Děkuji předem za vstřícnost (rychlou odpověď).
[ 27.10.17 - dotaz číslo: 88526 - téma: Ceny energií, účtování tepla, Legislativa, Měření a regulace , Příprava teplé vody, Vytápění ]

nejdříve zmíním základní právní předpisy týkající se tohoto problému

Vyhláška č. 194/2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie
Vyhláška č. 405/2015 Sb. o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie
Vyhláška č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
Pouze není-li možné v zúčtovací jednotce s vlastním zdrojem tepelné
energie nebo s vlastní předávací stanicí určit odděleně náklady na tepelnou energii na vytápění a náklady na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody, připadne 60 % nákladů na tepelnou energii na vytápění a 40 % nákladů na tepelnou energii na ohřev užitkové vody.
Rozdělení nákladů řeší vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb.. Viz § 7 vyhlášky, případně měrné ukazatele spotřeby tepla v příloze vyhlášky.

Přednost má přímé měření tepla vstupujícího do ohřívače. Nelze-li měřit, určují se náklady podle spotřeby paliva. Je možno změřit spotřebu mimo topné období, avšak ne v době prázdnin, kdy spotřeba TV může být nízká a více se uplatňují ztráty tepla při recirkulaci. Vhodným obdobím pro měření je zpravidla konec května, červen, počátek září.

Korekce pro vstupní teplotu vody do ohřívače by měla být uplatněna - ovšem nikoliv mechanicky (systémem "v zimě o 10% více"), ale podle skutečného průběhu teplot. Na ukázku poskytuji skutečně změřené teploty ve °C od ledna do prosince:
5.0 4.0 4.0 5.0 8.0 10.0 11.5 13.0 14.5 14.5 12.0 7.0
V tomto konkrétním případě jde o vodovod zásobovaný z větší vodní nádrže, voda se odebírá u dna, proto je patrný časový posun vůči teplotám vzduchu.
Je to jenom přibližné: pokud jsou špatně izolované rozvody je třeba k tomu přihlédnout -větší ztráty v zimním období.
PS. Čím více zateplený objekt je, tím větší podíl tepla na TV je.

Související legislativa[ Odpovídá: Ing. Tomáš Krásný - ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect