MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Integrovaný regionální operační program 2014 - 2020

Zaměření programu - doprava v regionech, zkvalitnění veřejných služeb, veřejná správa.

V souvislosti s tématem tohoto webu akcentujeme prioritní osu 2 a tematický cíl 4, tedy snižování energetické náročnosti ekonomiky. Specifický cíl 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.


Další informace k programu 

SpravujeCentrum pro regionální rozvoj České republiky
WWWhttp://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Integrovany-regionalni-operacni-program

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect