MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.5.20 / dotaz č. 117315
Dobrý den,
měla bych dotaz ohledně nutnosti Energetického posudku. Budeme zateplovat bytový dům (větší změna stavby). Vytápění je pomocí 2 plynových kondenzačních kotlů.
Chtěla bych se zeptat, zda je nutný kromě PENB nechat zpracovat i Energetický posudek?

V současně platném zákoně 406/2000Sb. jsem nikde nenašla tuto povinnost, již tam není povinnost vypracování při větším tepelném zdroji než 200 kW.
Nicméně v zákoně o ovzduší 201/2012 Sb je uvedeno, že „právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. Tato povinnost se nevztahuje na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci a na případy, kdy energetický posudek (dle zákona 406/2000 Sb.) prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné.“ Podle tohoto zákona by tedy, je-li to technicky možné, Energetický posudek být měl.
Chtěla jsem se tedy zeptat, jestli tomu rozumím správně, tak Energetický posudek musí být vždy, i pokud se třeba jedná jen o výměnu oken (ne větší změna) stavby, které nejsou napojené na CZT, či nevytápí pomocí tepelného čerpadla – ne podle zákona 406/2000 Sb., ale podle zákona 201/2012 Sb.? Nicméně v zákoně je uvedeno “je-li to technicky možné“. Tedy chápu to správně, že pokud to není technicky možné se napojit na CZT a není prostor např. na umístění venkovních jednotek tepelných čerpadel, tak není povinnost výměny tepelného zdroje a ani zpracování Energetického posudku? Dle znění zákona se posudek musí zpracovat pouze pokud je to technicky možné a má se prokázat ekonomická přijatelnost.
Děkuji za odpověď a hezký den.Dobrý den, děkujeme za váš dotaz.

Máte pravdu, povinnost zpracovávat posudek pro budovy se zdrojem nad 200 kW již neexistuje.
Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. mluví o tom, že posudek je MOŽNÉ zajistit pro posouzení EKONOMICKÉ přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií (v návaznosti na požadavek zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.)

Zákon o ochraně ovzduší pak vyžaduje zpracování posudku v případě, že je TECHNICKY možné využít teplo z CZT nebo z nestacionárního zdroje. Jak stavebnímu úřadu prokážete technickou nemožnost, zákon neřeší. Je asi nejlepší využít k tomu PENB, kde se posuzuje i technická, ekonomická a ekologická přijatelnost využití CZT a dalších zdrojů.

V případě, že dům je technicky možné k CZT připojit (nebo využít nestacionární zdroj), může být zpracován posudek, který bude řešit ekonomickou přijatelnost tohoto řešení.
Doporučili bychom vám zeptat se na stavebním úřadu, zda budou trvat na zpracování posudku. Možná bude stačit jen jednoduchá analýza v PENB. Je zřejmé, že pokud měníte okna, nemělo by to být svázáno s povinností připojit se na CZT nebo instalovat tepelná čerpadla. Posudek by téměř jistě konstatoval, že to není ekonomicky výhodné – museli byste zajistit financování.

Upozorňuji, že jde jen o názor naší poradny. Zákon může vykládat pouze soud. Nemůže to dělat stavební úřad, SEI nebo poradna.

Přejeme úspěšnou stavbu!
Jan Truxa, Karel Srdečný