MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.10.14 / dotaz č. 52390
Dobrý den,
uvedli jsme do provozu nové odběrné místo zemního plynu v kategorii maloodběr. V současné době potřebujeme vyřešit jeho přepis na jinou společnost. Chceme vás tak poprosit o zaslání přesného způsobu provedení přepisu a všech náležitostí spojených s bezproblémovým přepisem na nového zákazníka (dodavatel zůstane stejný a máme uzavřenou sdruženou smlouvu na dodávku zemního plynu).
Dobrý den,
pokud jste zprovoznili nové odběrné místo, máte s provozovatelem distribuční soustavy uzavřenou smlouvu o připojení k distribuční soustavě a s vaším dodavatelem uzavřenou sdruženou smlouvu na dodávku zemního plynu. Postup pro provedení přepisu je tak následující:
- jako stávající odběratel musíte ukončit stávající uzavřenou smlouvu o sdružených dodávkách zemního plynu a smlouvu o připojení k distribuční soustavě. Na stránkách vašeho dodavatele bude k dispozici příslušná žádost (případně si ji nechte vašim přiděleným obchodním manažerem zaslat). Nejjednodušším řešením je udělení plné moci vašemu dodavateli (tento dokument bývá také jako příloha na stránkách dodavatele) k zajištění ukončení smluv a vyhotovení fakturace ke dni přepisu a předání vyplněné žádosti o změnu zákazníka.
- nový zákazník si vyplní žádost o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu a také dokument plné moci opravňující manažera k uzavření nové smlouvy o připojení k distribuční soustavě včetně registrace u OTE. Ideálním způsobem je zaslat (pokud to nebudete řešit osobně) obchodnímu manažerovi všechny potřebné dokumenty, aby bylo vše včas a bezproblémově vyřešeno. Mohlo by se vám totiž stát, že v případě odeslání dokumentů každého z vás nemusí vše přijít ve stejný termín a distribuce v případě neuzavření potřebných smluv odběrné místo odpojí včetně demontáže fakturačního plynoměru. Následné připojení je již podmíněno úhradou nákladů spojených s připojením včetně případného doložení revizní zprávy a tlakové zkoušky.
Dokumentem, který bude určitě také vyžadován je i vlastnictví dotčené nemovitosti, to znamená, že pokud bude vlastníkem nový odběratel, doloží vlastnictví nemovitosti. V případě, že vlastníkem nemovitosti je jiný subjekt, je třeba doložit jeho písemný souhlas s uvedenou změnou.
Nebudete-li si vědět s vyplněním žádostí a podkladů pro přepis rady, doporučuji osobní návštěvu energetického konzultačního střediska, kde vám odborní poradci s uvedenou problematikou rádi pomohou.
Odpovídá:  Václav Šafařík ml. - EKIS Hustopeče
Téma:  Plyn, Legislativa
tisk