MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

8.1.16 / dotaz č. 65185
Dobrý den, vlastním kotel Viadrus Hercules U26. Dle nového zákona 201/2012 Sb. bude nutné dělat revize od 2016 a od 2022 budou tyto kotle zakázány provozovat. V zákoně se píše hodnota od 10 do 300kW kotle, na který se to vztahuje. Ovšem vlastním výše uvedený kotel 3 článkový, který má na dřevo tabulkový výkon 8kW. Na krby, kamna apod. se tento zákon nezvtahuje... Mohl byste mi to osvětlit, příp. dát odkaz na články v zákonu? Budu se muset řídit tímto zákonem i já?
Děkuji a jsem s pozdravem.
Dobrý den pane Dvořák, k Vašemu dotazu ohledně ustanovení zákona o ochraně ovzduší 201/2012. Pokud Váš kotel má výkon 8 kW ustanovení zákona se nebude vztahovat. Ustanovení zákona se vztahuje na kotle. Pokud jiná zařízení nejsou vyjmenovány v zákoně tak se na tyto zařízení zákon nevztahuje.
Odkaz na články v zákonu- znění zákona v aktuálním znění např. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201
Za MEPS Žďár nad Sázavou Pavel Juda
Odpovídá:  Ing. Pavel Juda - EKIS Žďár nad Sázavou tisk