MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

22.1.16 / dotaz č. 65599
Dobrý den,

mám problém se zařazením objektu v Rochlicích při výpočtu PENB. Jde o objekt se 4 bytovými jednotkami(Malakovského 313 Liberec6), v katastru veden jako objekt k bydlení. Vlastníci mi tvrdí, že je to rodinný dům a že tak byl zkolaudován ale asi kolaudaci nenajdou, ale když je v detailu stavebního objektu na katastru opravdu uvedeno 4 bytové jednotky, tak přeci nemůže jít o rodinný dům. Dělali tam v roce 1972 přístavbu, čili to nejspíš dřívě vážně byl rodinný dům se 3 byt.jednotkami, ale nyní jsou 4. Mám PENB hodnotit jako objekt k bydlení, jako rodinný dům nebo jako bytový dům?

Díky za reakci
Dobrý den,
katastr nemovitostí uvádí počty bytových jednotek na základě dokumentace, kterou pravděpodobně předložili v roce 1972. Katastr na základě této dokumentace a rozhodnutí SÚ uvedl 4 bytové jednotky a dle stavebního zákona a dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. se jedná o bytový dům (viz citace: "stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví" .. tedy nesplňuje-li definici RD, tak se jedná o BD. V PENB tedy hodnoťte objekt jako BD.