MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ NEJMÉNĚ DO KONCE OMEZUJÍCÍCH OPATŘENÍ.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

5.10.18 / dotaz č. 99591
Dobrý den,

chtěl bych se optat na povinnost vypracování PENB. Jsem předseda SVJ a dostala se ke mne informace, že se mění zákon, který nám přikazuje nechat zpracovat PENB dle plochy zastavění. V čem bude prosím změna? Zatím PENB nenecháváme zhotovit, jsme menší bytový dům.

Děkuji
Dobrý den, děkujeme za dotaz.

Změna zákona č. 406/2000 Sb. - Zákon o hospodaření energií se má skutečně novelizovat - pravděpodobné přijetí bude někdy v polovině roku 2019.

Je nutné se ale zmínit o současném znění zákona. SVJ má povinnost nechat zpracovat PENB pokud o to vlastník BJ písemně požádá. Vlastník BJ tento průkaz potřebuje k prodeji/pronájmu (od 1. 1. 2016) své BJ. Pokud jej neobdrží, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky. Tento krok ovšem SVJ nezbavuje povinnosti nechat PENB zpracovat - i pro další zájemce.

Píšete, že jste menší BD a proto ještě nemáte PENB zpracován. Ve znění zákona, který platil před současným zněním bylo postupné "nabíhání" povinnosti pro SVJ nechávat zpracovat PENB dle energeticky vztažné plochy (příklad pro kvádr - zastavěná plocha krát počet pater). Tato pasáž je již cca tři roky odstraněna a povinnost SVJ nechat zpracovat PENB je při výše uvedené písemné žádosti. Tedy při nějakém prvním "pohybu" jednotky obdrží SVJ požadavek a následně již pouze !zprostředkovává! vyhotovený PENB pro jednotlivé dotčené zájemce (vlastníky BJ).

Platnost průkazu je 10 let (pokud nenastanou změny uvedené v zákoně) a PENB zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.

Dle mých informací, se do novely zákona nemá zpětně vracet energeticky vztažná plocha.
Při písemné žádosti o PENB tedy nemůžete argumentovat velikostí bytového domu.

Děkujeme a v případě doplnění se na nás obraťte emailem, nebo se na Vás těšíme na našem konzultačním středisku.
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Radim Smolka* - tisk