Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

EFEKT 2011

V roce 2011 bylo z Programu EFEKT dotačně podpořeno 144 projektů v celkové výši 32 miliónů Kč. Tyto dotace iniciovaly uskutečnění projektů v celkové hodnotě přes 76 miliónů korun v oblasti úspor energie.
Hlavní podpora byla soustředěna na akce s nepřímým vlivem na úsporu energie, jako je osvěta veřejnosti, vzdělávání odborníků, bezplatné poradenství. Na podporu akcí s přímými úsporami energie bylo vyplaceno přes 8 miliónů Kč. Tato částka podnítila celkové investice za více než 24 miliónů Kč a přinesla celkovou roční úsporu téměř 7,5 tisíc GJ a 2,4 tisíc t/CO2 ročně.

Součástí vyhodnocení programu je také zpráva o tzv. monitoringu spotřeby energií v některých vládních budovách.

Seznam podpořených projektů a další informace jsou k dispozici zde [xlsx, 157 kB].

Vyhodnocení:   [docx - 421.8 kB]