MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. NPO 1/2022

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

Komponenta 2.2.2 Rekonstrukce veřejného osvětlení

Stav výzvy Připravena
Datum zveřejnění: 12.10.2021
Začátek podávání žádostí: 1.1.2022
Ukončení podávání žádostí: 30.6.2023
Celková alokace 1 725 000 000 Kč
Kontaktní osoba
Ing. Regina Dulavová
+420 224 852 408
dulavova@mpo.cz
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Dotace je určena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

Dotace je také určena na přípravu kabeláže pro dobíjecí body (EV ready) dle podmínek výzvy.

Výše dotace činí 30 Kč na 1 ušetřenou KWh.

 

Upozornění 1: Informace v dotační kalkulačce jsou pouze indikativní

Upozornění 2: Metodické pokyny pro žadatele budou včas uveřejněny.

Orientační dotační kalkulačka


%
uznatelných nákladů
max. výše podpory