Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. EFEKT 2/2022

II PROGRAM EFEKT III
OSA 2 - Poradenská činnost

Energetické konzultační a informační středisko EKIS

Stav výzvy Ukončeno
Datum zveřejnění: 9.5.2022
Začátek podávání žádostí: 10.5.2022
Ukončení podávání žádostí: 31.5.2022
Celková alokace 24 000 000 Kč
Kontaktní osoba
Mgr. Jana Trechová
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Dotace je určena na podporu poradenské a konzultační služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagaci individuálního a národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele.
Konzultační středisko EKIS se skládá ze 3–6 poradců schválených poskytovatelem dotace, kteří poskytují poradenství na stanoveném místě a ve stanovenou dobu dle podmínek čerpání dotace. Poradenství vykonávají energetičtí poradci, kteří prokáží odbornou způsobilost (tj. vhodné technické vzdělání a v optimálním případě osvědčení energetického specialisty podle § 10 a § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů).

Orientační dotační kalkulačka


%
max. způsobilých výdajů
max. výše podpory