Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. EFEKT 2/2023

IV PROGRAM EFEKT III
OSA 4 - Energetický management a koncepce

Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

Stav výzvy Ukončeno
Datum zveřejnění: 11.11.2022
Začátek podávání žádostí: 1.12.2022
Ukončení podávání žádostí: 31. 5. 2023 nebo do vyčerpání alokace
Celková alokace 33 856 445 Kč
Kontaktní osoba
Ing. Jan Kozák
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Dotace se vztahuje zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému energetického managementu do praxe. Dotace se nevztahuje na ověření funkčnosti zavedeného systému formou certifikace, ale předpokládá se, že zavedený systém bude odpovídat požadavkům stanoveným ČSN EN 50001 nebo systémem environmentálního řízení a auditu (EMAS z anglického Eco-Management and Audit Scheme).

Orientační dotační kalkulačka


%
max. způsobilých výdajů
max. výše podpory