Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. EFEKT 3/2023

IV PROGRAM EFEKT III
OSA 4 - Energetický management a koncepce

Zpracování místní energetické koncepce

Stav výzvy Ukončeno
Datum zveřejnění: 11.11.2022
Začátek podávání žádostí: 1.12.2022
Ukončení podávání žádostí: 31. 5. 2023 nebo do vyčerpání alokace
Celková alokace 76 000 000 Kč
Kontaktní osoba
Ing. Jan Kozák
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Dotace je určena na zpracování místní energetické koncepce, která by měla být nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě konkrétní obce nebo dobrovolného svazku obcí. Místní energetická koncepce by tak měla být dokumentem, podle něhož by místní samospráva měla postupovat při komplexním řešení zajištění dodávky a spotřeby energie v příslušné lokalitě nebo také při dílčích řešeních v rámci jejích jednotlivých částí. Místní energetickou koncepci je možné vytvořit pro jednotlivé obce nebo města a také pro dobrovolné svazky obcí v případě, že jde o několik obcí, u kterých lze zpracovávat místní energetickou koncepci dohromady.

Orientační dotační kalkulačka


%
max. způsobilých výdajů
max. výše podpory