Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. NPO 6/2022 - avízo výzvy

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

Komponenta 2.5.3 Energetičtí koordinátoři Místních akčních skupin (EnKo MAS)

Stav výzvy Připravena
Datum zveřejnění: 4.2.2022
Začátek podávání žádostí: "Bude upřesněno"
Ukončení podávání žádostí: "Bude upřesněno"
Celková alokace 4 000 000 Kč
Kontaktní osoba
Ing. Jan Kozák
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Jedná se pouze o avízo výzvy, přesné datum pro zahájení podávání žádostí bude upřesněno.

(naposledy aktualizováno 4. února 2022)

Dotace má za cíl:

  Zvýšit povědomí o způsobech zvyšování energetické účinnosti a šetrném zacházení s energetickými zdroji;
• Propagovat individuální a národní přínos energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele;
• Zvýšit informovanost v oblasti inovativních technologií a postupů ke zvýšení efektivnosti užití energie a vyššího užívání obnovitelných a druhotných zdrojů;
• Informovat o dostupných podporách energeticky úsporných projektů v rámci existujících programů podpor a dalších možnostech financování;
• Informovat veřejnost o existujících energeticky úsporných opatřeních a o dostupných finančních podporách pro realizaci energeticky úsporných projektů v rámci programů podpor;
• koordinační činnost v oblasti přípravné fáze projektů komunitní energetiky.

 

Orientační dotační kalkulačka


%
max. uznatelných nákladů
max. výše podpory