Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. NPO 6/2022

ikona programu
Podpořeno

Energetičtí koordinátoři Místních akčních skupin (EnKo MAS)

Stav výzvy Ukončeno
Datum zveřejnění: 27.9.2022
Začátek podávání žádostí: 18.10.2022
Ukončení podávání žádostí: 31. 12. 2024 nebo do vyčerpání alokace
Celková alokace 10 500 000 Kč
Kontaktní osoba
Ing. Jan Kozák
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Dotace má za cíl:

  Zvýšit povědomí o způsobech zvyšování energetické účinnosti a šetrném zacházení s energetickými zdroji;
• Propagovat individuální a národní přínos energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele;
• Zvýšit informovanost v oblasti inovativních technologií a postupů ke zvýšení efektivnosti užití energie a vyššího užívání obnovitelných a druhotných zdrojů;
• Informovat o dostupných podporách energeticky úsporných projektů v rámci existujících programů podpor a dalších možnostech financování;
• Informovat veřejnost o existujících energeticky úsporných opatřeních a o dostupných finančních podporách pro realizaci energeticky úsporných projektů v rámci programů podpor;
• koordinační činnost v oblasti přípravné fáze projektů komunitní energetiky  

BYL VYDÁN DODATEK K PODMÍNKÁM VZTAHUJÍCÍ SE K PORADENSKÉ ČINNOSTI V OBLASTI KOMUNITNÍ ENERGETIKY

BYL AKTUALIZOVÁN METODICKÝ POKYN VZTAHUJÍCÍ SE K PORADENSKÉ ČINNOSTI V OBLASTI KOMUNITNÍ ENERGETIKY

 

Orientační dotační kalkulačka


%
max. způsobilých výdajů
max. výše podpory