Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. NPO 3/2024

ikona programu
Podpořeno

Zpracování místní energetické koncepce (MEK)

Stav výzvy Příjem žádostí
Datum zveřejnění: 28.11.2023
Začátek podávání žádostí: 3. 5. 2024 (navýšení alokace)
Ukončení podávání žádostí: 30. 6. 2025 nebo do vyčerpání alokace
Celková alokace 250 000 000 Kč
Kontaktní osoba
Ing. Jan Kozák
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Dotace je určena na zpracování místní energetické koncepce, která by měla být nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě konkrétní obce nebo dobrovolného svazku obcí. Místní energetická koncepce by tak měla být dokumentem, podle něhož by místní samospráva měla postupovat při komplexním řešení zajištění dodávky a spotřeby energie v příslušné lokalitě nebo také při dílčích řešeních v rámci jejích jednotlivých částí. Místní energetickou koncepci je možné vytvořit pro jednotlivé obce nebo města a také pro dobrovolné svazky obcí v případě, že jde o několik obcí, u kterých lze zpracovávat místní energetickou koncepci dohromady.

Nově je dotace financovaná z Národního plánu obnovy.

Z poskytnuté dotace lze hradit:

  • výdaje na zpracování koncepce (externí spolupráce, případně odměna vlastnímu zaměstnanci);
  • výdaje na tisk koncepce;
  • výdaje na grafickou úpravu koncepce.

Upozornění: DPH není způsobilým výdajem.

Orientační dotační kalkulačka


%
max. způsobilých výdajů
max. výše podpory