MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

EFEKT 2017 - 2021

2B SEMINÁŘE - Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie 2021

30.11.2020 (Výzva 4/2021)
PODPROGRAM 2
akciová společnost, spolek, komora, společnost s ručením omezeným, školská právnická osoba, veřejná obchodní společnost, obecně prospěšná společnosti, veřejná výzkumná instituce, podnikající fyzická osoba tuzemská, příspěvková organizace, zájmové sdružení právnických osob
akce s vložným 6000,- Kč/hodina

akce bez vložného 12000,- Kč/hodina
viz výzva

Aktuální výzvy

č. výzvy:  4/2021

2B - kurzy, semináře 2021

Uzávěrka podávání žádostí: 30.11.2020
Dotace je určena na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie. Předmětem dotace je organizování kurzů a seminářů a dalších vzdělávacích a informačních akcí. Dotace smí být použita pouze na organizaci akce.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 11. ZÁŘÍ 2020 DO 30. LISTOPADU 2020.

Popis podporovaných aktivit

Dotace je určena na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie. Předmětem dotace je organizování kurzů, seminářů, webinářů a dalších vzdělávacích a informačních akcí. Dotace smí být použita pouze na organizaci akce.
Akce musí být zaměřeny především na jednu z níže uvedených oblastí:
a) informování spotřebitelů energie o způsobech dosažení energetických úspor;
b) informování orgánů veřejné správy a podnikatelské sféry (zejména městských a podnikových energetiků) o potenciálech úspor energie, možnostech financování konkrétních opatření k hospodárnému nakládání s energií, o řízení jejich spotřeby energie a o energetickém plánování;
c) informování o praktické realizaci energeticky úsporných opatření a alternativních zdrojů energie;
d) informování o legislativních změnách v oblasti hospodaření energií a zvyšování energetické účinnosti;
e) zvyšování kvalifikace energetických specialistů a osob oprávněných k odborné činnosti spočívající v instalaci zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů;
f) podpora vzdělávacích forem zvyšujících energetickou gramotnost na všech stupních škol i mimo školní výuku