Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. 05/2021

ikona programu PROGRAM EFEKT II
2C Nástroje a podklady pro rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie včetně podpory mezinárodní spolupráce 2021

Nástroje a podklady pro rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie včetně podpory mezinárodní spolupráce

Stav výzvy Ukončeno
Datum zveřejnění: 1.9.2020
Začátek podávání žádostí: 1.9.2020
Ukončení podávání žádostí: 30.11.2020
Celková alokace 4 000 000 Kč
Kontaktní osoba
Ing. Jan Kozák
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Dotace je určena na vytvoření webových stránek, microsite, softwaru, webové
nebo mobilní aplikace nebo textového informačního materiálu