Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. 10/2021

PROGRAM EFEKT II PROGRAM EFEKT II
2I Specifické projekty, projekty vzdělávání a studie 2021

Příprava klimatických hodinových dat pro vyhlášku č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Stav výzvy Ukončeno
Datum zveřejnění: 15.4.2021
Začátek podávání žádostí: 15.4.2021
Ukončení podávání žádostí: 31.5.2021
Celková alokace 1 000 000 Kč
Kontaktní osoba
Ing. Jan Kozák
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Dotace je určena na realizaci katalogu hodinových klimatických dat pro výpočet celkové dodané energie a dílčích dodaných energií pro budovy s chlazením, úpravou vlhkosti nebo s výrobou elektrické energie zahrnující:
• klimatická data;
• stanovení provozních podmínek.
Zpracované pro různé typy budov, typy provozů a různá roční období.