Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. 11/2021

ikona programu PROGRAM EFEKT II
2I Specifické projekty, projekty vzdělávání a studie 2021

Evaluace/potenciál úspor energie ve stavebnictví při využívání tuzemských obnovitelných a druhotných surovin a dopadů na životní prostředí při jejich využití v rámci celého životního cyklu budovy

Stav výzvy Ukončeno
Datum zveřejnění: 15.4.2021
Začátek podávání žádostí: 15.4.2021
Ukončení podávání žádostí: 31.5.2021
Celková alokace 4 000 000 Kč
Kontaktní osoba
Ing. Jan Kozák
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Dotace je určena na realizaci:
• katalogu obnovitelných a druhotných surovin s parametry rozhodnými pro výpočet energetické náročnosti budov a identifikace těch, které splňují minimální požadavky energetické náročnosti budov,
• stanovení nákladů životního cyklu budov (LCC), environmentálních dopadů (LCA) a úspor energií v jednotlivých fázích životního cyklu,
• návrh způsobu zohlednění LCA a LCC do výpočtu energetické náročnosti budov.
Výzkum musí být prováděn ve vazbě na existující národní a EU strategie v oblasti stavebnictví, zvyšování energetické účinnosti a energetické náročnosti budov.