Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. 13/2021

ikona programu PROGRAM EFEKT II
2I Specifické projekty, projekty vzdělávání a studie 2021

Vyhodnocení potenciálu úspor energie z realizace opatření doporučených v energetických auditech

Stav výzvy Ukončeno
Datum zveřejnění: 9.11.2021
Začátek podávání žádostí: 11.11.2021
Ukončení podávání žádostí: 21.11.2021
Celková alokace 10 000 000 Kč
Kontaktní osoba
Ing. Jan Kozák
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Dotace je určena na realizaci studie vyhodnocující potenciál úspor energie z realizace energeticky úsporných opatření identifikovaných v energetických auditech zpracovaných dle § 9 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.“). Záměrem je zjistit, jestli povinné subjekty realizují opatření, která jim byla doporučena energetickým specialistou v energetickém auditu.
Studie zjistí dopad předmětných ustanovení zákona č. 406/2000 Sb. na realizaci energeticky úsporných projektů na energetickém hospodářství podniků spadajících pod předmětnou povinnost realizovat energetický audit.

 

Typ žadatele: podnikatelské subjekty, vysoké školy, výzkumné ústavy a další právnické osoby podnikající v oblasti hospodaření energií.

Maximální výše dotace: 600 000 Kč.

Maximální výše uznatelných nákladů: 90 %.