Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. 4/2021

ikona programu PROGRAM EFEKT II
2B SEMINÁŘE - Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie 2021

Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie

Stav výzvy Ukončeno
Datum zveřejnění: 1.9.2020
Začátek podávání žádostí: 1.9.2020
Ukončení podávání žádostí: 30.11.2020
Celková alokace 4 000 000 Kč
Kontaktní osoba
Ing. Jan Kozák
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Dotace je určena na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor
energie. Předmětem dotace je organizování kurzů, seminářů, webinářů a dalších
vzdělávacích a informačních akcí. Dotace smí být použita pouze na organizaci
akce.