Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. NPO 1/2024

ikona programu
Podpořeno

Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)

Stav výzvy Příjem žádostí
Datum zveřejnění: 28.11.2023
Začátek podávání žádostí: 5.12.2023
Ukončení podávání žádostí: 30. 6. 2024 nebo do vyčerpání alokace
Celková alokace 35 000 000 Kč
Kontaktní osoba
Ing. Lucie Vacková
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Dotace je určena na podporu poradenské a konzultační služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti, propagaci individuálního a národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele a předprojektovou přípravu ve formě zpracování Návrhu energeticky úsporného opatření (NEO) pro rodinné a bytové domy.

EKIS je tvořeno minimálně 3 poradci z čehož minimálně 1 poradce se stanovenou kvalifikací a nesmí být zároveň poradcem M-EKIS, K-EKIS, koordinátor MAS apod.

Dotace je vyplácena po jednotlivých dávkách v maximální výši 500 000 Kč. Každé další vyplacení je možné nejvýše o 500 000 Kč po vyúčtování předchozí dávky, až do vyčerpání maximální výše dotace.

Dotace je poskytována z Národního plánu obnovy - Komponenta 2.5.3. 

Orientační dotační kalkulačka


%
max. způsobilých výdajů
max. výše podpory