Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. NPO 3/2022

ikona programu
Podpořeno

Komponenta 2.5.3 Mobilní energetické a konzultační středisko M-EKIS

Stav výzvy Ukončeno
Datum zveřejnění: 27.1.2022
Začátek podávání žádostí: 1.7.2022
Ukončení podávání žádostí: 31.7.2022
Celková alokace 20 000 000 Kč
Kontaktní osoba
Mgr. Jana Trechová
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Dotace je určena na podporu poradenské a konzultační služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagaci individuálního a národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele, včetně zpracování Návrhu energeticky úsporného opatření (NEO).
M-EKIS je tvořeno 1 poradcem.
Poradce M-EKIS nesmí být zároveň poradcem EKIS.


Žadatel musí doložit splnění minimálně jedné z následujících kvalifikací poradce:
• energetický specialista s oprávněním dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, §10, odst. 1, písm. a) nebo b);
• energetický specialista s oprávněním dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, §10, odst. 1, písm. c) nebo d) + dokončené vysokoškolské vzdělání v oboru, který stvrzuje znalostní předpoklady žadatele nutné pro plnění předmětu dotace;
• autorizovaný inženýr, stavitel nebo technik v příslušném technickém oboru, který stvrzuje znalostní předpoklady žadatele pro plnění předmětu dotace;
• soudní znalec v příslušném oboru, který stvrzuje znalostní předpoklady žadatele nutné pro plnění předmětu dotace;

 

Orientační dotační kalkulačka


%
max. způsobilých výdajů
max. výše podpory