Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

PROGRAM EFEKT II

2D Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu 2021

30.9.2021 (Výzva 6/2021)
PODPROGRAM 2
Kraj, Podnikatel, obce a městské části nad 5 tisíc obyvatel, dobrovolné svazky obcí
500
70

Aktuální výzvy

č. výzvy:  6/2021

Energetický management 2021

Uzávěrka podávání žádostí: 30.9.2021
Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. LEDNA 2021 DO 30. ZÁŘÍ 2021

Popis podporovaných aktivit

Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.
Zavedený systém by měl odpovídat požadavkům ČSN EN 50001 nebo EMAS.
Příjemce dotace je povinen nejpozději do 1 měsíce po uplynutí jednoho roku od ukončení realizace projektu a dále pak každý následující rok do uplynutí pěti let od ukončení realizace projektu zasílat poskytovateli dotace zprávu o udržitelnosti projektu.