Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. 6/2021

ikona programu PROGRAM EFEKT II
2D Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu 2021

Energetický management 2021

Stav výzvy Ukončeno
Datum zveřejnění: 27.11.2020
Začátek podávání žádostí: 27.11.2020
Ukončení podávání žádostí: 30.9.2021
Celková alokace 500 000 Kč
Kontaktní osoba
Ing. Jan Kozák
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.