MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

EFEKT 2017 - 2021

1A Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 2021

31.10.2020 (Výzva 2/2021)
PODPROGRAM 1
společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, MČ, obec, obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části
2000
50

Aktuální výzvy

č. výzvy:  2/2021

1A - Veřejné osvětlení 2021

Uzávěrka podávání žádostí: 31.10.2020
Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení v obcích. Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel. Musí být dodrženy indikátory a parametry stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. ZÁŘÍ 2020 DO 31. ŘÍJNA 2020

Popis podporovaných aktivit

Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému VO v obcích. Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel a světelných zdrojů. Dotace může být jednoletá nebo dvouletá.

ODBORNÉ PODKLADY ZPRACUJTE V SOULADU S METODICKÝM POKYNEM PRO ŽADATELE O DOTACI NA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ.