Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

PROGRAM EFEKT II

2G_1 Zpracování místní energetické koncepce 2021

30.6.2021 (Výzva 03/2021)
PODPROGRAM 2
Obec, město, dobrovolný svazek obcí
400
50

Aktuální výzvy

č. výzvy:  03/2021

Zpracování místní energetické koncepce

Uzávěrka podávání žádostí: 30.6.2021
Dotace je určena na zpracování místních energetických koncepcí obcí. Při tvorbě
místní energetické koncepce je nutné zpracovat přehled všech zdrojů energie
v příslušné lokalitě obce (obcí v rámci dobrovolného svazku obcí), a to síťových
zdrojů energie a všech místních zdrojů energie a přehled všech způsobů
spotřebovávané energie v příslušné lokalitě obce (obcí v rámci dobrovolného
svazku obcí). Z toho sestavit bilanci kapacitního potenciálu energie, která je
k dispozici a objemu energie, která je v dané lokalitě spotřebovávána.
V návaznosti na to navrhnout možnosti řešení u všech typů dodávek energie
vůči všem druhům a objemům spotřebovávané energie, které vyústí v optimální
komplexní řešení energetiky města nebo obce (příp. obcí v rámci dobrovolného
svazku obcí) a ve zpracování Energetického akčního plánu.

Popis podporovaných aktivit

Předmětem dotace je zpracování místní energetické koncepce. Povinnost pro kraje a hlavní město Prahu zpracovat ÚEK vychází ze znění zákona č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Místní energetická koncepce je vhodná pro obce a dobrovolné svazky obcí ve snaze o úspory enrgie.