MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

EFEKT 2017 - 2021

2G_1 Zpracování místní energetické koncepce 2021

30.06.2021 (Výzva 3/2021)
PODPROGRAM 2
obec, město, dobrovolný svazek obcí
400
50

Aktuální výzvy

č. výzvy:  3/2021

2G_1 - Zpracování místní energetické koncepce 2021

Uzávěrka podávání žádostí: 30.06.2021
Předmětem dotace je zpracování místní energetické koncepce. Povinnost zpracovat ÚEK pro kraje a hlavní město Prahu vychází ze zákona č. 103/2015 Sb., resp. zákona č. 406/2000 Sb. Místní energetická koncepce však může být přínosem také pro další města, obce.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. ZÁŘÍ 2020 DO 30. ČERVNA 2021

Popis podporovaných aktivit

Předmětem dotace je zpracování místní energetické koncepce. Povinnost pro kraje a hlavní město Prahu zpracovat ÚEK vychází ze znění zákona č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Místní energetická koncepce je vhodná pro obce a dobrovolné svazky obcí ve snaze o úspory enrgie.