Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. 03/2021

ikona programu PROGRAM EFEKT II
2G_1 Zpracování místní energetické koncepce 2021

Zpracování místní energetické koncepce

Stav výzvy Ukončeno
Datum zveřejnění: 1.9.2020
Začátek podávání žádostí: 1.9.2020
Ukončení podávání žádostí: 30.6.2021
Celková alokace 5 000 000 Kč
Kontaktní osoba
Ing. Jan Kozák
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Dotace je určena na zpracování místních energetických koncepcí obcí. Při tvorbě
místní energetické koncepce je nutné zpracovat přehled všech zdrojů energie
v příslušné lokalitě obce (obcí v rámci dobrovolného svazku obcí), a to síťových
zdrojů energie a všech místních zdrojů energie a přehled všech způsobů
spotřebovávané energie v příslušné lokalitě obce (obcí v rámci dobrovolného
svazku obcí). Z toho sestavit bilanci kapacitního potenciálu energie, která je
k dispozici a objemu energie, která je v dané lokalitě spotřebovávána.
V návaznosti na to navrhnout možnosti řešení u všech typů dodávek energie
vůči všem druhům a objemům spotřebovávané energie, které vyústí v optimální
komplexní řešení energetiky města nebo obce (příp. obcí v rámci dobrovolného
svazku obcí) a ve zpracování Energetického akčního plánu.

Orientační dotační kalkulačka


%
max. způsobilých výdajů
max. výše podpory