MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. 1/2022

IV PROGRAM EFEKT III
OSA 4 - Energetický management a koncepce

Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

Stav výzvy Připravena
Datum zveřejnění: 1.11.2021
Začátek podávání žádostí: 1.1.2022
Ukončení podávání žádostí: 30.6.2022
Celková alokace 10 000 000 Kč
Kontaktní osoba
Ing. Jan Kozák
+420 224 852 874
kozakj@mpo.cz
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.

Dotace se vztahuje zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému energetického managementu do praxe. Dotace se nevztahuje na ověření funkčnosti zavedeného systému formou certifikace, ale předpokládá se, že zavedený systém bude odpovídat požadavkům stanoveným ČSN EN 50001 nebo systémem environmentálního řízení a auditu (EMAS z anglického Eco-Management and Audit Scheme). Příjemce dotace je povinen nejpozději do 1 měsíce po uplynutí jednoho roku od ukončení realizace projektu, a dále pak každý následující rok do uplynutí tří let od ukončení realizace projektu, zasílat MPO zprávu o udržitelnosti projektu.

Upozornění 1: Informace v dotační kalkulačce jsou pouze indikativní

Upozornění 2: Bližší instrukce pro žadatele a podmínky čerpání neinvestiční dotace pro žadatele budou včas uveřejněny.

Orientační dotační kalkulačka


%
max. uznatelných nákladů
max. výše podpory