Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. EFEKT 1/2022

ikona programu

Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

Stav výzvy Ukončeno
Datum zveřejnění: 27.3.2022
Začátek podávání žádostí: 4.4.2022
Ukončení podávání žádostí: 30.9.2022
Celková alokace 19 400 000 Kč
Kontaktní osoba
Ing. Jan Kozák
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.Dotace se vztahuje zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému energetického managementu do praxe. Dotace se nevztahuje na ověření funkčnosti zavedeného systému formou certifikace, ale předpokládá se, že zavedený systém bude odpovídat požadavkům stanoveným ČSN EN 50001 nebo systémem environmentálního řízení a auditu (EMAS z anglického Eco-Management and Audit Scheme). Příjemce dotace je povinen nejpozději do 1 měsíce po uplynutí jednoho roku od ukončení realizace projektu, a dále pak každý následující rok do uplynutí tří let od ukončení realizace projektu, zasílat MPO zprávu o u
udržitelnosti projektu.

Orientační dotační kalkulačka


%
max. způsobilých výdajů
max. výše podpory