Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. 2/2021

ikona programu PROGRAM EFEKT II
1A Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 2021

Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO)

Stav výzvy Ukončeno
Datum zveřejnění: 1.9.2020
Začátek podávání žádostí: 1.9.2020
Ukončení podávání žádostí: 31.10.2020
Celková alokace 90 000 000 Kč
Kontaktní osoba
Ing. Regina Dulavová
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci
řídicího systému VO v obcích. Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou
způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou
svítidel.