Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. 7/2021

ikona programu PROGRAM EFEKT II
2E Zpracování dokumentů pro přípravu EPC projektu a na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku EPC projektu 2021

Zpracování dokumentů pro projekty řešené metodou EPC 2021

Stav výzvy Ukončeno
Datum zveřejnění: 27.11.2020
Začátek podávání žádostí: 27.11.2020
Ukončení podávání žádostí: 30.9.2021
Celková alokace 6 000 000 Kč
Kontaktní osoba
Ing. Jan Kozák
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a/nebo u veřejného osvětlení a doporučení, zda jsou objekty a/nebo veřejné osvětlení vhodné pro realizaci EPC projektu, tzv. analýzy vhodnosti.
Dále je dotace určena na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC.