MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Hledat odpověď / dotaz 

27.11.01 / dotaz č. 2513
Dobrý den, spalování travin je stále určitým nedořešeným problémem. Poměrně daleko jsou v této oblasti ve Švédsku. Tam se pro energetické využití pěstují rákosovité traviny, které se sklízí až na jaře....
Odpovídá:  -
21.11.01 / dotaz č. 2494
Při vnitřním zateplení vnější obvod.stěny ( z cihel plných v tl.cca 750 mm + s oboustrannou omítkou ) kontaktním zateplov. systémem s izolantem polystyrén, orsil v tl.50 až 70 mm dojde na rozhraní stěny a izolantu ke kondenzaci vodních par....
Odpovídá:  -
21.11.01 / dotaz č. 2508
Vážený pane, v žádném případě Vám nedoporučuji zateplovat dům z vnitřní strany. Hrozí totiž vznik povrchové kondenzace vodní páry, který bude mít za následek růst plísní....
Odpovídá:  -
20.11.01 / dotaz č. 2504
Podpora zpracování energetických koncepcí měst a obcí byla ve Státním programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2001 vyhlášena v podprogramu VII....
19.11.01 / dotaz č. 2506
Vážený tazateli, moje zkušenost je obdobná - téměř na všechno najdete lidi s opačnými názory. Pokud stavíte domek podle typového projektu, doporučuji se řídit pokyny autora projektu. Pokud ne, asi bych zvolil izolaci severní a návětrné stěny....
Odpovídá:  -
15.11.01 / dotaz č. 2507
Vyčištění topného systému kyselým čistícím prostředkem je v energetice běžná metoda. Obvykle se používá 80 % roztok kyseliny citrónové (ascorbové), zahřátý na cca 90 °C. Tento roztok se nechá 1-2 dny působit....
Odpovídá:  -
Téma:  Ostatní
13.11.01 / dotaz č. 2500
Vážený pane Stavěli, rozhodnutí o způsobu vytápění činíte na cca 10 až 20 let dopředu a je zcela přirozené, že se snažíte zvolit z hlediska vývoje optimální variantu - již dnes platby za energie tvoří významnou položku v rodinném rozpočtu a nebude...
Odpovídá:  -
Téma:  Ostatní
6.11.01 / dotaz č. 2495
Dobrý den, váš nápad přejít na "přírodní" zdroje pro vytápění je realizovatelný, ale počet možností jak toho dosáhnout je omezený v podstatě na dvě možnosti:...
1.11.01 / dotaz č. 2499
Vážený pane, pro odstranění pocitu chladu z nedostatečně tepelně izolované podlahy existují podlahové krytiny s tepelně izolační podložkou, lze použít i např. korek. Jejich užití nevýrazně zmenší teplené ztráty. Lze použít např....
Odpovídá:  -
23.10.01 / dotaz č. 2483
Z dotazu není zcela zřejmé, zda si již tazatelka nechala zpracovat od některého z výrobců - dodavatelů slunečních kolektorů návrh či nabídku na dodávku příslušného zařízení....
Odpovídá:  -
16.10.01 / dotaz č. 2492
Vážený pane, děkujeme za Váš dotaz. Pro obyvatelstvo, fyzické osoby, nepodnikající jsou vyhlášeny dva specializované programy na které Státní fond životního prostředí poskytuje podporu, z nichž jeden Vašemu požadavku (využití biomasy pro vytápění)...
Odpovídá:  -
« | 1 | .. | 753 | 754 | 755 | 756 | »