Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Osvětlení 

9.3.16 / dotaz č. 67170
Dobrý den, z vyhlášky č 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby § 11 odst. (9) vyplývá, že komunikační prostory musí mít umělé osvětlení v souladu s normovými hodnotami....
Odpovídá:  Ing., Arch. Petr Vlasák* - EKIS Praha IKA
Téma:  Osvětlení
4.3.16 / dotaz č. 67155
Dobrý den, program EFEKT 2016 v aktivitě B.1. nedoporučuje žádnou z použitelných technologií, závaznou podmínkou proveditelnosti je pouze dosažení absolutní úspory energie ve výši minimálně 35% průměrné celkové spotřeby za poslední tři roky. ...
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK
Téma:  Osvětlení
23.2.16 / dotaz č. 66741
Dobrý den, Odpověď zní ANO, můžete zahájit VŘ i samotnou realizaci bez ohledu na to, jak dopadne dotační titul na program EFEKT 2016. Podmínka je, že realizace díla musí být provedena v roce 2016. ...
Odpovídá:  Marek Kittel* - EKIS Brno, Energ-servis
Téma:  Osvětlení
23.2.16 / dotaz č. 66823
Dobrý den, veškeré číselníky lze najít na www.isvz.cz (v sekci číselníky a klasifikace), kód územního sídla začíná písmeny CZ a je 10 místní, kód území je možno psát jako 5 místní....
22.2.16 / dotaz č. 66803
Přeji hezký den, pro dotační program B1, je třeba zpracovaná projektová dokumentace, ve které je situační plán uveden, také je zapracováno do PD množství a umístění svítide, a dokonce i výkony....
Odpovídá:  Radek Huťa - EKIS Zábřeh, Energetika Zábřeh
Téma:  Osvětlení
22.2.16 / dotaz č. 66781
Dobrý den, podle bodu 19 rozhodujícím datem registrace žádosti je datum uvedené na poštovním razítku nebo datum osobního podání na kontaktní adrese, kde je možné žádosti podávat v pracovní dny od 9:00 do 16:00 hod. ...
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK
11.2.16 / dotaz č. 66394
10.2.16 / dotaz č. 66327
Dobrý den, limitujícími podmínkami způsobilosti projektu je vlastnický vztah k osvětlovací soustavě a absolutní úspora elektrické energie v minimální výši 35%....
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK
9.2.16 / dotaz č. 66293
Dobrý den, veřejné osvětlení není stavba, která je vedená v katastru nemovitostí. Na listech vlastnictví pozemků, na kterých se VO nachází, se toto vyskytuje jako věcné břemeno....
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK
5.2.16 / dotaz č. 66131
Dobrý den, výchozí stav spotřeby energie je dán rozsahem energeticky úsporného projektu. To znamená, že v projektu zahrnujícím pouze jednu předmětnou ulici se jedná o stávající spotřebu elektřiny pro VO v této předmětné ulici. ...
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK
4.2.16 / dotaz č. 66085
Dobrý den, výpis z katastru nemovitostí se přikládá při technickým zhodnocení staveb, ve vašem případě se dokládají relevantní doklady ke zhodnocenému majetku ne starší než 3 měsíce - čestné prohlášení o vlastnictví za relevantní doklad...
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
Téma:  Osvětlení
16.12.15 / dotaz č. 64928
Dobrý den, ano v programu EFEKT 2016 je možno získat finanční podporu i na výměnu konstrukčních prvků, kabeláže v zemi a výkopové práce. Rekonstrukce chodníků či komunikace není předmětem této dotace a není ani podmínkou. Hodnotící kritéria jsou: 1....
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | »