MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS

i-ekis-Internetové energetické konzultační střediskoPoradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS. Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.


zadejte číslo dotazu či klíčové slovo
VYHLEDAT ODPOVĚĎ V PORADNĚ I-EKIS

Nenašli jste odpověď? ZDE MŮŽETE POLOŽIT NOVÝ DOTAZ.

Zobrazit odpovědi k tématu 

Ceny energií, účtování tepla
Dotace a financování projektů
Elektřina
En. audity, en. průkazy a štítky budov
Energie biomasy
Energie slunce – výroba elektřiny
Energie slunce – výroba tepla
Energie v obcích, městech a regionech
Energie vody
Energie větru
Kogenerace, trigenerace
Legislativa
Měření a regulace
Metoda EPC
Nízkoenergetické a pasivní domy
Osvětlení
Palivové články
Plyn
Příprava teplé vody
Tepelná čerpadla, geotermální energie
Uhlí
Úsporná opatření v průmyslu
Vytápění
Využití odpadního tepla
Větrání a rekuperace
Zateplování budov
Ostatní
cleaner

Odpovědi k tématu: Osvětlení 

Dobrý den,prosím můžete mi sdělit, zda v programu EFEKT na výměnu pouličního osvětlení je spíše doporučeno použít LED technologii než indukční lampy?...
[ 4.3.16 - dotaz číslo: 67155 - téma: Osvětlení ]

Dobrý den, program EFEKT 2016 v aktivitě B.1. nedoporučuje žádnou z použitelných technologií, závaznou podmínkou proveditelnosti je pouze dosažení absolutní úspory energie ve výši minimálně 35% průměrné celkové...
[ Odpovídá: - ]

Dobrý den, chtěli bychom se zeptat, zda je nutné mít před podáním žádosti o dotaci (ÚSPORY ENERGIE - B.1 Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení) provedeno výběrové řízení na dodavatele nebo...
[ 4.3.16 - dotaz číslo: 66963 - téma: Osvětlení ]

Dobrý den, děkujeme Vám za dotaz. Doporučujeme Vám se řídit pravidly programu. Výběrové řízení nemusí být před podáním žádosti zrealizováno. Děkujeme za Váš dotaz....
[ Odpovídá: - ]

Dobrý den, chtěla bych si upřesnit podmínky v programu Efekt - veřejné osvětlení. Je možné žádat o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, které má město v majetku, ale sloupy jsou umístěny v některých částech na...
[ 29.2.16 - dotaz číslo: 66903 - téma: Osvětlení ]

Dobrý den, kompletní informaci o veřejném osvětlení, a to jak technikou tak i majetkovou, by měl podat tzv. Pasport veřejného osvětlení....
[ Odpovídá: Ing. Stanislav Bajer - EKIS Hranice ]

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem týkajícím se výběrového řízení a zahájení realizace projektu výměny svítidel (aktivita B.1)....
[ 23.2.16 - dotaz číslo: 66741 - téma: Osvětlení ]

Dobrý den, Odpověď zní ANO, můžete zahájit VŘ i samotnou realizaci bez ohledu na to, jak dopadne dotační titul na program EFEKT 2016. Podmínka je, že realizace díla musí být provedena v roce 2016....
[ Odpovídá: - ]

Dobrý den. Mám dotaz k vyplňování žádosti k aktivitě B.1 do programu EFEKT 2016 Jaký je rozdíl mezi kódem územního sídla(str.1) a kódem území(str....
[ 23.2.16 - dotaz číslo: 66823 - téma: Osvětlení, Dotace a financování projektů ]

Dobrý den, veškeré číselníky lze najít na www.isvz.cz (v sekci číselníky a klasifikace), kód územního sídla začíná písmeny CZ a je 10 místní, kód území je možno psát jako 5 místní....
[ Odpovídá: - ]

Dobrý den, samozřejmě víme, že je zpracování PD (projektové dokumentace) k projektu nutné. Ale spíše se nám jednalo o to, zde máme opravdu zasílat společně se žádostí celou PD, nebo pouze situační plán, případně seznam...
[ 23.2.16 - dotaz číslo: 66825 - téma: Osvětlení ]

Je potřeba zaslat s žádostí celou zpracovanou projektovou dokumentaci. Huťa...
[ Odpovídá: Radek Huťa - EKIS Zábřeh ]

Dobrý den, navazuji na předchozí dotaz (č.: 66803), nespecifikovali jsme dotaz, a proto ještě doplňuji. Je třeba dokládat část zpracované projektové dokumentace (např....
[ 23.2.16 - dotaz číslo: 66812 - téma: Osvětlení ]

Dobrý den,
v textu programu není uvedena projektová dokumentace jako povinná příloha, takže ji k žádosti nemusíte přikládat.
S pozdravem
Správce programu EFEKT ID03 ...
[ Odpovídá: Radek Huťa - EKIS Zábřeh ]

Dobrý den, chtěli bychom žádat o dotaci v rámci programu EFEKT 2016 - B.1 Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení na výměnu stávajících svítidel za LED svítidla celkem 125 svítidel....
[ 22.2.16 - dotaz číslo: 66803 - téma: Osvětlení ]

Přeji hezký den, pro dotační program B1, je třeba zpracovaná projektová dokumentace, ve které je situační plán uveden, také je zapracováno do PD množství a umístění svítide, a dokonce i výkony....
[ Odpovídá: Radek Huťa - EKIS Zábřeh ]

Mám ještě drobné dotazy ohledně odevzdání: -termín odevzdání se bere skutečně razítko pošty? Tzn., pokud je termín do 28.2. a odešlu celou žádost v pátek 26.2....
[ 22.2.16 - dotaz číslo: 66781 - téma: Osvětlení, Dotace a financování projektů ]

Dobrý den, podle bodu 19 rozhodujícím datem registrace žádosti je datum uvedené na poštovním razítku nebo datum osobního podání na kontaktní adrese, kde je možné žádosti podávat v pracovní dny od 9:00 do 16:00 hod....
[ Odpovídá: - ]

Dobrý den, ráda bych se zeptala k programu EFEKT. S obcí budeme podávat žádost o dotaci. Nicméně, než jsme pochopili, jak funguje metoda EPC měli jsme již rozjednaného projektanta na zpracování projektové dokumentace VO a současně i...
[ 19.2.16 - dotaz číslo: 66742 - téma: Osvětlení ]

Dobrý den, Dotace B.1. je určena na výměnu osvětlovacích těles a optimalizaci řídicího systému VO v obcích a areálech. Dotace je též určena na výměnu konstrukčních prvků, kabeláže v zemi a výkopové práce....
[ Odpovídá: - ]

Dobrý den,obracím se na Vás s dotazem ohledně dotace Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení. Obec by chtěla požádat o dotaci na nákup osvětlovacích těles a konstrukčních prvků....
[ 11.2.16 - dotaz číslo: 66394 - téma: Osvětlení, Dotace a financování projektů ]

Dobrý den, v popisu podporované aktivity B1 je uvedeno, že dotace je též určena na výkopové práce ve spojitosti s výměnou osvětlovacích těles....
[ Odpovídá: - ]

Dobrý den,obracím se na Vás s dotazem ohledně dotace Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení. Město by rádo požádalo o dotaci na nákup osvětlovacích těles a konstrukčních prvků....
[ 10.2.16 - dotaz číslo: 66327 - téma: Osvětlení, Dotace a financování projektů ]

Dobrý den, limitujícími podmínkami způsobilosti projektu je vlastnický vztah k osvětlovací soustavě a absolutní úspora elektrické energie v minimální výši 35%....
[ Odpovídá: - ]

Dobrý den, chtěl bych se zeptat v rámci aktivity B.1 Opatření ke snížení energetickénáročnosti veřejného osvětlení programu EFEKT 2016 na povinnou přílohu č.8. cit....
[ 9.2.16 - dotaz číslo: 66293 - téma: Osvětlení, Dotace a financování projektů ]

Dobrý den, veřejné osvětlení není stavba, která je vedená v katastru nemovitostí. Na listech vlastnictví pozemků, na kterých se VO nachází, se toto vyskytuje jako věcné břemeno....
[ Odpovídá: - ]

Dobrý den, mám dotaz ohledně uznatelných nákladů programu EFEKT 2016 aktivitu B.1 - Opatření ke snížení energetické náročnosti VO....
[ 5.2.16 - dotaz číslo: 66141 - téma: Osvětlení ]

Dobrý den, dle textace programu EFEKT 2016 je způsobilým výdajem, mimo jiné, výměna konstrukčních prvků, kabeláže v zemi a výkopové práce. Z toho lze vyvodit, že nadzemní vedení není způsobilým výdajem....
[ Odpovídá: Ing. karel Dušek - EKIS Vysoké Mýto ]

Dobrý dne, chtěli bychom za město podat žádost do programu EFEKT 2016 aktivita B.1 na výměnu osvětlovacích těles v jedné ulici....
[ 5.2.16 - dotaz číslo: 66131 - téma: Dotace a financování projektů, Osvětlení ]

Dobrý den, výchozí stav spotřeby energie je dán rozsahem energeticky úsporného projektu. To znamená, že v projektu zahrnujícím pouze jednu předmětnou ulici se jedná o stávající spotřebu elektřiny pro VO v této předmětné...
[ Odpovídá: - ]

Dobrý den, chtěli bychom žádat o dotaci v rámci programu EFEKT 2016 - B.1 Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení na výměnu stávajících svítidel za LED svítidla po celé 8km dlouhé obci...
[ 4.2.16 - dotaz číslo: 66085 - téma: Osvětlení ]

Dobrý den, výpis z katastru nemovitostí se přikládá při technickým zhodnocení staveb, ve vašem případě se dokládají relevantní doklady ke zhodnocenému majetku ne starší než 3 měsíce - čestné prohlášení o vlastnictví za...
[ Odpovídá: Ing. Tomáš Krásný - EKIS Praha, Energetické poradenství ]

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je v rámci této výzvy - veřejné osvětlení, možnost i přidání nových lamp. Děkuji...
[ 11.1.16 - dotaz číslo: 65222 - téma: Osvětlení ]

Dobrý den, z Vašeho dotazu není zřejmé jakou výzvu myslíte, ale zřejmě se ptáte na program EFEKT 2016, aktivitu B.1. – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení....
[ Odpovídá: - EKIS Most ]

Dobrý den, měl bych dotaz ohledně programu EFEKT 2016. Realizací opatření musí být dosažena úspora energie minimálně 35 % průměrné celkové spotřeby energie v MW/h za poslední tři roky....
[ 18.12.15 - dotaz číslo: 64959 - téma: Osvětlení ]

Pro danou lokalitu, předpokládaná úspora vychází z energetického auditu...
[ Odpovídá: Ing. Tomáš Krásný - EKIS Praha, Energetické poradenství ]

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda v rámci programu EFEKT 2016 je možné měnit staré veřejné osvětlení (sloupy vč....
[ 16.12.15 - dotaz číslo: 64928 - téma: Dotace a financování projektů, Ceny energií, účtování tepla, Elektřina, Energie v obcích, městech a regionech, Osvětlení ]

Dobrý den, ano v programu EFEKT 2016 je možno získat finanční podporu i na výměnu konstrukčních prvků, kabeláže v zemi a výkopové práce. Rekonstrukce chodníků či komunikace není předmětem této dotace a není ani podmínkou....
[ Odpovídá: - ]

Dobrý den, mám v celém rodinném domku nainstalovány místo žárovek výbojky. /cca 20 ks/ tyto šetří 80 procent el. energie....
[ 14.12.15 - dotaz číslo: 64829 - téma: Osvětlení ]

Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz. Výbojkami máte asi na mysli kompaktní zářivky, které spoří oproti běžné žárovce opravdu až 80% energie....
[ Odpovídá: Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre ]

« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 9 | »
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect