Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Dotace a financování projektů 

17.6.15 / dotaz č. 58713
15.6.15 / dotaz č. 58614
Dobrý den, děkuji za dotaz a sděluji následující. Máte-li na mysli dotaci z programu Nová zelená úsporám 2015 (NZÚ), tak v podoblasti C.1 a C....
Odpovídá:  Ing. Oto Schreiber* - EKIS České Budějovice Energy Centre
11.6.15 / dotaz č. 58361
Dobrý den, z Vašeho dotazu není patrné, zda máte konkrétní představu o stavebních úpravách, které byste chtěli na domě provést. Dle popisu Vašeho objektu rozepíši možnosti, které máte na výběr. Nabízí se: ...
Odpovídá:  Ing. Veronika Škodová* - EKIS Tábor
11.6.15 / dotaz č. 58357
Dobrý den, při žádosti o dotaci Váš bytový dům splňuje první podmínku, nalézá se na území města Prahy. Dále je potřeba snížit potřebu tepla na vytápění minimálně o 20% (dotace A.0. - dílčí opatření)....
Odpovídá:  Ing. Veronika Škodová* - EKIS Tábor
10.6.15 / dotaz č. 58557
9.6.15 / dotaz č. 58523
Dobrý den, dle našeho názoru byste měl mít nárok na dootaci v kategorii A.0, tzn. uspoříte 20% oproti stávajícímu stavu a všechny měněné konstrukce musí splňovat U=0,95Udoporučeného, čili okna Uw=1,05 a méně a střecha U=0,15 a méně....
Odpovídá:  Ing. Pavel Štajnrt* - EKIS Bystřice pod Hostýnem DEK
9.6.15 / dotaz č. 58413
Dobrý den, dodatečné zateplení objektu tloušťkou 80 mm minerální vaty v roštu není dle mého názoru a orientačního výpočtu dostatečná dimenze pro splnění podmínky na částečné zateplení objektů v kategorii A....
Odpovídá:  Ing. Pavel Štajnrt* - EKIS Bystřice pod Hostýnem DEK
8.6.15 / dotaz č. 58216
1. Žádost o podporu se podává před zahájením, v průběhu nebo po ukončení realizace podporovaných opatření, nebrání-li tomu právní předpisy (např. pravidla veřejné podpory). ...
Odpovídá:  Ing., Mgr. Michal Staša* - EKIS Praha, Seven
8.6.15 / dotaz č. 58066
Dobrý den, nejdříve je potřeba si ujasnit co s vaším objektem máte v úmyslu a jak bude užíván. Cílem není prioritně využít dotaci, ale uspořit energii s využitím dotace. Pro konkrétní radu je nezbytné znát více konkrétních údajů o stavbě. ...
Odpovídá:  Ing. Stanislav Bajer* - EKIS Hranice Etem Energo
5.6.15 / dotaz č. 58351
Dobrý den, při výběru vytápění a zelenou úsporám Vám nejlépe poradí energetičtí experti viz. odkaz níže (pro výběr optimální varianty vytápění energetický auditor, pro zelenou úsporám může být i expert pro zpracování průkazů energetické náročnosti)....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
29.5.15 / dotaz č. 58084
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Jak jste správně uvedl, není v metodickém pokynu NZÚ2015 přesně dáno, jak postupovat při výpočtu skladby podlahy na terénu, kde se nenachází hydroizolační vrstva....
27.5.15 / dotaz č. 57913
Dobrý den, Dle našeho názoru nemá vliv velikosti Vaší investice do výstavby vliv na určení výkupní ceny. Výklad zákona č. 165/2012 Sb. §12 je pro nás jednoznačný v tom smyslu, že se Vaší proinvestované částky netýká....
Odpovídá:  Ing. Vladimír Novotný - EKIS Třebíč EuroEnergo
25.5.15 / dotaz č. 57724
Dobrý den, děkuji za dotaz. Dotační program Nová zelená úsporám 2015 podporuje v oblasti podpory C - Efektivní využití zdrojů energie, výměnu původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva...
Odpovídá:  Ing. Oto Schreiber* - EKIS České Budějovice Energy Centre
25.5.15 / dotaz č. 57860
25.5.15 / dotaz č. 57783
Dobrý den, obecně lze získat dotaci nyní i na částečné zateplení objektu. Aby mohl odborník vyhodnotil Vaše možnosti, je nutné dodat zejména stavební projektovou dokumentaci v rozsahu půdorysy, řezy, pohledy....
Odpovídá:  Ing. Pavel Štajnrt* - EKIS Bystřice pod Hostýnem DEK
22.5.15 / dotaz č. 57900
Dobrý den, energetické poradenství Ekis nabízí i možnost osobních bezplatných konzultací. Kontaktní údaje na středisko Ekis Tábor jsou: Dekprojekt, s.r.o. Adresa: Čekanice 270 (u sila); Tábor; 39002 (Jihočeský kraj)...
Odpovídá:  Ing. Veronika Škodová* - EKIS Tábor
« | 1 | .. | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | .. | 110 | »