Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Hledat odpověď / dotaz 

10.7.24 / dotaz č. 198321
Dobrý den, bohužel z tohoto strohého popisu nejsme schopni poskytnout relevantní informace ke způsobu vytápění objektu, Při doporučení nejvhodnějšího způsobou vytápění, bude nezbytné vycházet z celkové tepelné ztráty objektu....
Odpovídá:  František Brendl - EKIS Pardubice EPP Bohemia
Téma:  Vytápění
10.7.24 / dotaz č. 199516
Dobrý den, správně,tak jak je psáno v podmínkách. Jste povinni změnu oznámit na Fond a je třeba dodržet podmínky udržitelnosti. To znamená mít všechny dokumenty a nezasahovat do realizovaných opatření po dobu udržitelnosti....
Odpovídá:  Ing. Ondřej Hlaváč - EKIS Pardubice EPP Bohemia
10.7.24 / dotaz č. 200376
Dobrý den, splníte-li určité předepsané podmínky a požádáte v programu NZÚ Standard, tak dostanete jednorázovou částku 535 000 Kč na výstavbu nebo koupi tzv....
Odpovídá:  Ing., Arch., CSc. Stanislav Kovář - M-EKIS Rudolfov, Ing. arch. Stanislav Kovář
10.7.24 / dotaz č. 200524
Dobrý den, děkujeme za váš dotaz. Konstrukce by měly být popsány ve stavební projektové dokumentaci, měla by být dohledatelná v archivu stavebního úřadu. Bohužel neznáme konkrétní typ vašeho domu. Během let se stavěly různé varianty. ...
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
Téma:  Ostatní
9.7.24 / dotaz č. 200267
Dobrý den, PENB je možné vydat na budoucí stav budovy po rekonstrukci, ale pouze na základě projektové dokumentace, kde budou opatření, která posunout budovu do zmiňované kategorie B navrženy a doplněny o parametry, které se použijí do výpočtů...
Odpovídá:  Ing. Rostislav Živný - EKIS Polná, IP Izolace Polná
9.7.24 / dotaz č. 199977
Dobrý den, pokud uvažujete o výměně plynového kotle za tepelné čerpadlo a chtěli byste využít prostředků z dotačního titulu Nová zelená úsporám - standart (Odkaz na podmínky platné od 31.08.2024: https://novazelenausporam.cz/dokument/3381). ...
Odpovídá:  Martin Petr - EKIS Brno CPD
8.7.24 / dotaz č. 199698
Dobrý den, děkujeme za váš dotaz . Dle vašeho popisu a požadavku jsme z důvodů vytíženosti schopni vytvořit pasportizaci stávajícího stavu a následně vytvoření navrhovaných opatření začátkem roku 2025....
8.7.24 / dotaz č. 200272
Dobrý deň, v tomto smere neexistuje jednotná metodika, možné sú obe varianty, v tomto prípade však, pokiaľ ide o jeden právny subjekt, a dom má spoločný zdroj, je zmysluplnejšie počítať ako jeden objekt....
8.7.24 / dotaz č. 200364
Dobrý den, Vámi udávaný rozdíl může být způsoben buď nějakou poruchou v elektroinstalaci nebo pravděpodobněji chybou/nepřesností jednotlivých elektroměrů. Předpokládám, že podružné/odběrové elektroměry u chatek nejsou cejchovány, tj....
Odpovídá:  Ing. Matouš Juráň - EKIS Praha EnergySim
8.7.24 / dotaz č. 200103
Dobrý den,
bohužel toto není dle současných podmínek možné. Šlo by dočerpat pouze zařízení pro ohřev vody, tedy FVE nebo termické kolektory. Ale max. částkou 70 000 Kč...
Odpovídá:  Ing. Milan Szotkowski - EKIS Třanovice C.E.I.S. (Český Těšín)
4.7.24 / dotaz č. 200242
Dobrý den, ze zprávy není příliš patrné, na co se konkrétně ptáte. Podle zvoleného tématu předpokládám, že jde o možnost dotací. Pokud se jedná o bytový dům, nabízí se program Nová zelená úsporám. ...
Odpovídá:  Ing. Jan Antonín - EKIS Jablonec nad Nisou, EnergySim
4.7.24 / dotaz č. 200258
Dobrý den, od 1.7.2024 je nutné PENB předložit ke kolaudaci. PENB musí být zpracovaný na základě dokumentace skutečného provedení objektu....
Odpovídá:  Ing. Gabriela Krajcarová - EKIS Praha Ekowatt
2.7.24 / dotaz č. 199878
Dobrý den, taková rada může být konkrétní pro váš případ vždy až po návštěvě poradce na místě u vás a po prostudování potřebných podkladů. Základními podklady, které byste měla mít u sebe, jsou: ...
Odpovídá:  Ing., Arch., CSc. Stanislav Kovář - M-EKIS Rudolfov, Ing. arch. Stanislav Kovář
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 518 | »