Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Energie vody 

23.8.16 / dotaz č. 71517
Dobrý den, k výkonu MVE potřebujete znát ještě využitelný průtok vody Q a výšku h , ale toto vše ještě není nejdůležitější ale především stanovisko a podmínky majitele nebo správce toku. Proto doporučuji se s tímto dotazem obrátit na Povodí Vltavy,s....
Odpovídá:  Milan Šorf* - EKIS Město Žďár nad Sázavou
25.2.16 / dotaz č. 66690
Přeji hezký den, hned na začátku bych chtěl zmínit, že dotace je nenároková a tedy projekt by měl být samofinancovatelný, aby jste se nedostal do finančních potíži, případně by jse měl mít finanční krytí jiným způsobem....
Odpovídá:  Radek Huťa - EKIS Zábřeh, Energetika Zábřeh
Téma:  Energie vody
19.2.16 / dotaz č. 66765
Dobrý den, podpora pro obnovitelné zdroje energie může mít 2 složky: investiční nebo prostřednictvím výkupních cen. Podpora prostřednictvím výkupních cen je každoročně stanovena cenovým rozhodnutím ERÚ, pro rok 2016 konkrétně č. 9/2015 ze dne 29....
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK
22.1.16 / dotaz č. 65567
Vážený pane, zařízení, které by dokázalo z teplé vody vyrábět elektřinu, je snem každého energetika. Bohužel, voda o relativně nízké teplotě (do 100 °C) má velmi nízký energetický potenciál, takže přeměna tepla na elektřinu není snadná....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
19.1.16 / dotaz č. 65454
Dobrý den, to, že vám distributor (ČEZ) účtuje platbu, za elektřinu, kterou si sami vyrobíte a spotřebujete, je v souladu s Cenovými rozhodnutími ERÚ. Od roku 2016 se způsob platby mění. ...
Odpovídá:  Ing., Arch. Martin Šimůnek* - EKIS Plzeň Ekowatt
Téma:  Energie vody
14.1.16 / dotaz č. 65338
Vážený pane, MVE jsou jedním z mála obnovitelných zdrojů, na který je poskytována podpora. Pro rok 2016 zatím ERÚ podporu nevypsal, očekává se však, že nakonec podporu vypíše obdobně jako v posledních letech. ...
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
Téma:  Energie vody
23.11.15 / dotaz č. 64448
Vážený pane, Na Váš dotaz vyplývající z e-EKIS pod číslem 64448 - výrobce vodní mikroturbíny o technických parametrech: - Výkon 20 W - Tlakový spád 1,6 bar - Průtok 0,6 l/s lze odpovědět následovně. ...
Odpovídá:  Ing. Michal Hruška - EKIS Ústí nad Labem Drakisa
Téma:  Energie vody
31.10.15 / dotaz č. 64054
Dobrý den, právo podnikat v energetických odvětvích na území České republiky náleží pouze subjektu, kterému byla udělena Energetickým regulačním úřadem licence k jeho činnosti. Podle energetického zákona č. 458/2000 Sb....
Odpovídá:  Ing. Miroslav Nezdara - EKIS Cheb Ing. Nezdara
Téma:  Energie vody
27.5.15 / dotaz č. 57913
Dobrý den, Dle našeho názoru nemá vliv velikosti Vaší investice do výstavby vliv na určení výkupní ceny. Výklad zákona č. 165/2012 Sb. §12 je pro nás jednoznačný v tom smyslu, že se Vaší proinvestované částky netýká....
Odpovídá:  Ing. Vladimír Novotný - EKIS Třebíč EuroEnergo
11.5.15 / dotaz č. 57515
Vážený pane, aktualizaci této části webu neplánujeme, proto vám uvádím dovolené zatížení nosníků: Nosník I 80 (z běžné oceli třídy 10): vzdálenost podpěr 2 m, max. zatížení 560 kg...
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
Téma:  Energie vody
23.4.15 / dotaz č. 56861
Dobrý den. Konzultoval jsme Váš dotaz s pracovníky odboru licencí - Energetického regulačního úřadu v Praze. Podle jejich vyjádření musí dát souhlas většina. Tedy pokud má každý 50%, měli by dát souhlas oba. ...
Odpovídá:  Mgr. Radovan Šejvl* - EKIS Bučovice
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 7 | »