MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Energie vody 

20.5.14 / dotaz č. 48251
Vážený pane, ceny turbín se vesměs stanovují individuálně, protože jde často o zakázkovou výrobu. Běžné investiční náklady u nových instalací (nikoliv u rekonstrukcí) se pohybují dnes na úrovni cca 100 tis. Kč/kW instalovaného výkonu, až max....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa -
Téma:  Energie vody
13.3.14 / dotaz č. 46403
Přeji hezký den, reaguji na první dotaz z hlediska investičních a neinvestičních podpor. Neinvestiční podpora (výkupní ceny a zelené bonusy) výroby elektřiny z MVE je vyhlašována každoročně ve věstníku ERU, vždy pro následující rok....
Odpovídá:  Radek Huťa - EKIS Zábřeh, Energetika Zábřeh
Téma:  Energie vody
10.3.14 / dotaz č. 46396
Dobrý den, toto je spíše otázka na ERÚ, zákon o podpoře obnovitelných zdrojů č. 165/2015 bude novelizován a možná dozná do roku 2015 více změn tj. co bude po roce 2015 je dnes dost nejasné....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* -
Téma:  Energie vody
13.1.14 / dotaz č. 45277
Dobrý den, obávám se, že nic jako optimální výnos neexistuje. Cílem každého investora je výnos maximální. U MVE je výnosnost obecně malá, například v ČR se pro MVE vyplácí podpora ve formě výkupních cen po dobu 30 let, což odpovídá výnosu 3,3%....
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský -
Téma:  Energie vody
9.1.14 / dotaz č. 45238
Oba postupy popsané ve vašem dotazu odpovídají §17 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu), kde jsou uvedeny způsoby stanovení množství dodané vody v případě zjištění nefunkčnosti vodoměru....
Odpovídá:  Ing., CSc. Bohuslav Málek * -
Téma:  Energie vody
11.11.13 / dotaz č. 44714
Vážený pane, v první řadě byste měl získat souhlas správy daného povodí s výstavbou MVE. Ten budete potřebovat pro územní rozhodnutí a stavební povolení....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
Téma:  Energie vody
6.9.13 / dotaz č. 42390
Dobrý den, při změně majitele elektrárny musí ERÚ licenci vydat novou licenci novému majiteli. Původní majitel současně zažádá o zrušení licence (nebo mu ji ERÚ zruší sám). Viz dokumet ERÚ (část VI.): ...
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa -
Téma:  Energie vody
5.9.13 / dotaz č. 42332
Vážený pane, váš prblém lze rozdělit na 2 části: 1/ připojení výrobny elektřiny (MVE) k síti. Podle zákona o místě připojení rozhoduje distributor (ČEZ) a vy s tím celkem nenůžete nic dělat. Můžete ČEZu nabídnout, že připojíte MVE rovnou do VN....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa -
19.8.13 / dotaz č. 41935
Dobrý den, podle poslední verze novely zákona 180/2005 o podpoře výroby elektřiny z OZE by měla skončit podpora nově postavených obnovitelných zdrojů takto: - Od 1.1.2014 nebudou podporovány fotovoltaiky a bioplyn...
Odpovídá:  Ing. Milan Szotkowski - EKIS Třanovice C.E.I.S. (Český Těšín)
Téma:  Energie vody
7.6.13 / dotaz č. 40312
Dobrý den, pro vybudování MVE je nutné provést některé kroky, které povedou k úspěšné realizaci. Jedná se o tato opatření: 1. Jednání s místně příslušným orgánem VLH 2. Jednání se správcem povodí ...
Odpovídá:  Ing. Josef Šťastný - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Energie vody
13.5.13 / dotaz č. 39942
Dobrý den, děkuji za dotaz. Komunikovat s úřadem, komunikovat s úřadem, komunikovat s úřadem a to nejlépe ještě v době probíhajícího správního řízení vodoprávního úřadu, to je ta nejlepší rada, kterou Vám mohu dát....
Odpovídá:  Ing. Jan Linhart* - EKIS Pardubice EPP Bohemia
Téma:  Energie vody
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | »