Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Plyn 

8.10.18 / dotaz č. 99611
Dobrý den, při výměně je nutné si uvědomit to, že nástěnné konvektory budou pravděpodobně s ventilátorem, tzn. v místnosti bude umístěn zdroj hluku....
Odpovídá:  Ing. Jakub Dvořák* - EKIS Jablonec nad Nisou, EnergySim
3.10.18 / dotaz č. 99146
Dobrý den, sporák s výměníkem je samozřejmě možné na vytápění využít, nicméně zřejmě nebude v provozu nepřetržitě ( na hlavní zdroj vytápění má i nižší účinnost než k tomu určené zdroje)....
10.9.18 / dotaz č. 98172
Vážený pane, vypínáním ohřívače ušetříte trochu energie, protože zásobník zabudovaný ve vašem ohřívači bude chladnout trochu pomaleji. Výrobce neuvádí ztrátu u vašeho typu, běžně jsou tyto ztráty 1 až 3 kWh za den....
Odpovídá:  Ing. Petr Vogel* - EKIS Plzeň Ekowatt
Téma:  Plyn
2.7.18 / dotaz č. 95407
Kondenzační kotel je navržen záměrně pro kondenzační provoz, tzn., že přímo v kotli má docházet ke kondenzaci vlhkosti z vodní páry obsažené ve spalinách. Využitím kondenzačního tepla se snižuje spotřeba plynu....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
Téma:  Plyn
17.5.18 / dotaz č. 93866
Dobrý den, je třeba určit, zda je možné revizi oné spalinové cesty nedělat a tedy snížit celkovou cenu. Pokud je možné revizi vynechat, je možné tuto spalinovou cestu de facto zrušit....
Odpovídá:  Ing., Mgr. Michal Staša* - EKIS Praha, Seven
Téma:  Plyn
24.4.18 / dotaz č. 93047
Dobrý den, Odstoupit od smlouvy sjednané při podomním prodeji lze do 14 dnů, dle občanského zákoníku, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Pokud už je po lhůtě, lze očekávat, že společnost bude požadovat případné sankce stanovené ve smlouvě. ...
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
Téma:  Plyn
31.3.18 / dotaz č. 92245
Vážený pane, děkuji za váš dotaz. Dálkově odečítaný plynoměr může mít přepočítávač, který objem plynu naměřený plynoměrem přepočítává na skutečnou spotřebu podle aktuálního tlaku a teploty. ...
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
Téma:  Plyn
3.1.18 / dotaz č. 89607
Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Pokud ještě obchodník se zemním plynem (dodavatel) nezahájil dodávku, je možné smlouvu podepsanou při podomním prodeji vypovědět na základě energetického zákona podle § 11a odst. 3. ...
Odpovídá:  Mgr. Karel Murtinger - EKIS České Budějovice Ekowatt
Téma:  Plyn, Legislativa
18.12.17 / dotaz č. 89535
Vážená paní, nečekaný nárůst spotřeby je vždy vhodné prověřit. Může být chyba ve fakturaci, může být porouchané měřidlo. Někdy se dodavatel neobtěžuje plynoměr odečíst, ale spotřebu odhadne a nafakturuje....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
Téma:  Plyn
11.12.17 / dotaz č. 89452
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz, ke kterému uvádím: Povinnost revizí stanovuje zákon č. 201 /2012 o ochraně ovzduší v § 17 odst. 1. Tato povinnost se ale vztahuje pouze na kotle na tuhá paliva....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Plyn
22.11.17 / dotaz č. 89260
Dobrý den, pokud strýc již není majitelem objektu, tak došlo/dojde k přepisu odběrných míst. Nový majitel si může zvolit, od koho bude energie odebírat. V tomto případě jde o přepis odběrného místa se změnou dodavatele....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
Téma:  Plyn
13.11.17 / dotaz č. 89134
Vážená paní, děkujeme za Váš dotaz. Zálohy u dodavatelů je třeba platit podle dohody s dodavatelem na základě rozpisu záloh. Dodavatel může ve svých obchodních podmínkách stanovit sankce, které bude účtovat, pokud zálohy nebudou zaplaceny....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
Téma:  Elektřina, Plyn
6.11.17 / dotaz č. 89068
Vážená paní, při instalaci plynového kondenzačního kotle by vám spotřeba plynu měla klesnout, díky vyšší účinnosti. Úspora může být okolo 20 %, tedy cca 2,5 tis. Kč za rok. ...
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
Téma:  Plyn
19.10.17 / dotaz č. 87921
Dobrý den, odpověď závisí na typu kotle. Starší kotle, které mají omezenou regulaci výkonu, je vhodné provozovat tak, aby spínaly co nejméně. Každé zapnutí kotle znamená zvýšenou spotřebu. ...
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
Téma:  Plyn
9.8.17 / dotaz č. 84200
Dobrý den, záleží, podle jakého zákona budete od smlouvy odstupovat. - Dle občanského zákoníku můžete odstoupit podle par. 1829, a to do 14 dnů od podpisu smlouvy mimo prostory obvyklé k podnikání. ...
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
Téma:  Plyn
18.7.17 / dotaz č. 83254
18.7.17 / dotaz č. 83237
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
Téma:  Plyn
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 9 | »