Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Měření a regulace  

13.1.15 / dotaz č. 54575
Dobrý den, pane Hájku, k Vašemu dotazu uvádím: 1) V zák. 406/2000 Sb. (§7, odst. (4), písm. a) a odst. (9)) v platném znění není stanovena povinnost osazení stejnými typy měřičů tepla a ani v prováděcí vyhlášce č. 372/2001 Sb....
Odpovídá:  Ing. Milan Svoboda* - EKIS Praha Energo-Envi
6.1.15 / dotaz č. 54538
Vážený pane, SVJ si může dohodnout, že náklady na teplo se nebudou rozúčtovávat, ale hradit třeba ze společného fondu. V tom případě platí ustanovení vyhlášky č. 194/2007 Sb....
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt
5.1.15 / dotaz č. 54494
V novele vyhlášky č.194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji...
Odpovídá:  Ing. Tomáš Kaleta* - EKIS Ostrava KEA
3.1.15 / dotaz č. 54503
Vážená paní, z Vašeho dotazu je vidět, že sama cítíte, že není ani tak problém v systému měření a rozúčtování tepla a TV, ale jedná se hlavně o mezilidské vztahy....
Odpovídá:  Milan Mach* - EKIS Zlín
8.12.14 / dotaz č. 54173
Vážená paní, zateplením a výměnou oken došlo ke změně tepelné ztráty a potřebě tepla. Po zateplení je vždy nutno nově vyvážit otopnou soustavu, jinak se úspory nedostaví, nebo jen v malé míře....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
8.12.14 / dotaz č. 54167
Vážený pane, rádi bychom vás upozornili, že ustanovení zákona může vykládat pouze soud. Výklady ministerstva, SEI, nebo energetických poradců EKIS, nejsou závazné....
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt
5.12.14 / dotaz č. 54128
Dobrý den, stejný dotaz byl mnou odpovídán dnes, prosím Vás tedy o vyhledání odpovědí tohoto dotazu na zde uvedené adrese:
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/i-ekis/54071

Děkuji a přeji pěkný den...
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE
5.12.14 / dotaz č. 54071
Váš položený dotaz patří k velmi složité problematice a to hned z několika důvodů. Musím začít zcela od jiného konce, než je položen Váš dotaz....
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE
5.12.14 / dotaz č. 54130
4.12.14 / dotaz č. 53899
V rámci propozic loňského programu MPO EFEKT 2014 by bylo použití dotace za určitých podmínek vhodné. Dotace je určena ke snížení energetické náročnosti energetického hospodářství budov rekonstrukcí otopné soustavy....
Odpovídá:  Ing. Milan Tovačovský* - EKIS Olomouc Ing. Svoboda
2.12.14 / dotaz č. 53821
Dobrý den pane Gablas, Pravidla pro vybavení budov přístroji registrujícími dodávku tepla stanovuje, jak správně píšete ve svém dotazu, vyhláška č. 237/2014Sb....
Odpovídá:  Ing. Michal Palečko* - EKIS Praha, RAEN
2.12.14 / dotaz č. 53888
Dobrý den, v případě, že v budově nejsou ještě nějaká jiná podružná měření ( kalritmetry ) lze zjistit jen množství spotřebovaného plynu na plynoměru. A pak přepočtem zjistit spotřebované GJ....
Odpovídá:  Ing. Miroslav Nezdara - EKIS Cheb Ing. Nezdara
27.11.14 / dotaz č. 53978
Dobrý den, z dotazu vyplývá, že tazatelem je firma, která pro vlastníka objektu provádí rozúčtování nákladů na teplo, a předmětem dotazu jsou dvě otázky: jak provádět rozúčtování a jak se vyrovnat s povinností vlastníka uvedenou v §7 odst....
24.11.14 / dotaz č. 53884
Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění ukládá výše zmíněnou povinnost s termínem k 1.1.2015 v §7 odst. 4: Začátek citátu Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni...
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
« | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 13 | »