Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Dotace a financování projektů 

9.4.15 / dotaz č. 56488
Dotační titul E.2 v rámci programu EFEKT je koncipován tak, že iniciuje zpracování analýzy vhodnosti pro vybrané objekty v majetku krajů a měst, zda je pro ně metoda EPC vhodná nebo ne....
Odpovídá:  Ing., Mgr. Michal Staša* - EKIS Praha, Seven
8.4.15 / dotaz č. 56334
Dobrý den, v rámci minulý týden vyhlášeného dotačního programu Nová Zelená Úsporám je možné nově žádat i na relativně menší rekonstrukci budovy - tedy teoreticky i pouze na výměnu oken....
Odpovídá:  Ing. Ondřej Pecina* - EKIS Brno DEA
8.4.15 / dotaz č. 56308
Dobrý den, děkuji za dotaz. Cihelné bloky CD Týn I (zděné na tl. 290 mm) měly ve své době součinitel tepelné vodivosti materiálu lambda od 0,59 do 0,64 W/mK v závislosti na objemové hmotnosti (1200-1300 kg/m3)....
7.4.15 / dotaz č. 56384
Dobrý den, V dotačním programu Nová zelená úsporám v roce 2015 dotaci nezískáte. Není to možné. Dle dokumentu ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ ...
Odpovídá:  Ing.arch. Petr Kvasnička* - EKIS Plzeň ArchEnergy
1.4.15 / dotaz č. 56206
Dobrý den, ano, dnes byla zveřejněna 2. výzva pro rodinné domy v programu Nová zelená úsporám. Příjem žádostí o dotaci bude zahájen 15. 5. 2015 a ukončen 31. 10. 2015, nebo dříve v pířípadě vyčerpání alokovaných prostředků - 600 000 000 Kč....
Odpovídá:  Ing. Aneta Finková* - EKIS Český Krumlov
1.4.15 / dotaz č. 56198
31.3.15 / dotaz č. 56188
Vážený pane, zelený bonus je možno získat na větrnou elektrárnu připojenou k elektrizační soustavě České republiky. Pokud by tedy elektrárna dodávala proud pouze rodinným domkům, šlo by o ostrovní provoz a na ten se podpora nevztahuje. ...
30.3.15 / dotaz č. 56146
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz. U bytových domů, kde je více odběratelů teplé vody, je zpravidla instalace solárního systému výhodná....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
30.3.15 / dotaz č. 56095
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz. Tato zpráva patrně v médiích proběhla, zřejmě i s uvedením, kolik peněz na to ministr vyčlení. Do současné doby podrobnosti sděleny nebyly a takový program oficiálně spuštěn nebyl....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
18.3.15 / dotaz č. 55889
V programu zelená úsporám jsou podporovaná tato opatření: A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností...
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
23.2.15 / dotaz č. 55323
Povinnost energetického auditu řeší zákon 406/2000 Sb. v §9. Základním kritériem pro posouzení velikosti podnikatele je počet zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv)....
26.1.15 / dotaz č. 54766
Dobrý den. K žádosti o dotaci B.1 – Opatření ke snížení energetické náročnosti VO, je nutné přiložit jako přílohu č.1 i energetický audit zpracovaný v souladu s Vyhl. č. 480/2012Sb....
21.1.15 / dotaz č. 54713
Dobrý den, na tento dotaz mohu odpovědět souhrnně ano poskytujeme výše popsané. V první fázi samozřejmě bezplatně v rámci konzultace EKIS. Prosím přijďte na osobní konzultaci a sebou přineste původní PD domu, případně fotografie současného stavu....
14.1.15 / dotaz č. 54609
Dobrý den, ano pro rok 2015 je vyhlášen Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - EFEKT 2015. Ve vašem případě se jedná o podoblast B.2 - Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově....
« | 1 | .. | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | .. | 111 | »