Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Dotace a financování projektů 

12.4.24 / dotaz č. 192521
Dobrý den, v rámci dotace Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu RODINNÉ DOMY. Jedna žádost může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory. Může ,ale nemusí. Můžete tedy žádat postupně. ...
Odpovídá:  Ing. Ondřej Hlaváč - EKIS Pardubice EPP Bohemia
12.4.24 / dotaz č. 192514
Dobrý den jsou dvě oblasti podpory. A) Zateplení stávajících rodných domů v této části je maximální dotace 150 000 Kč. B) Instalace obnovitelných zdrojů, kde je maximální podpora 150 000 Kč....
Odpovídá:  Ing. Ondřej Hlaváč - EKIS Pardubice EPP Bohemia
12.4.24 / dotaz č. 192395
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Ohledně výměny zdroje tepla. Původní kotel, který jste měli před tepelným čerpadlem byl jaké emisní třídy? Pokud 1. nebo 2. tak by šlo zpětně zažádat o dotaci na výměnu zdroje tepla. ...
Odpovídá:  Ing. Martin Šauer - M-EKIS Hradec Králové Ing. Šauer
11.4.24 / dotaz č. 191762
Odpovídá:  Ing. Lukáš Hlaváč - M-EKIS Cheb, Ing. Lukáš Hlaváč
11.4.24 / dotaz č. 192677
Dobrý den, pokud bydlí syn s rodinou s Vámi v jednom RD, tak podle podmínek NZÚ Light 2024 splňujete oprávněnost žadatele pouze v případě že : " Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu a po dobu...
Odpovídá:  Ing. arch. Pavlína Kostelníková - M-EKIS 3M65 Brno, Ing. arch. Pavlína Kostelníková
10.4.24 / dotaz č. 192485
Dobrý den, pokud jste v loňské výzvě podával žádost v programu Nová zelená úsporám Light na zateplení je nově možné zažádat v témže programu i na solární systém....
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre
10.4.24 / dotaz č. 192410
Dobrý den, kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření. Výše bonusu je 10 000 Kč za každé další opatření....
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre
10.4.24 / dotaz č. 192221
Dobrý den,
na uvedené okenice lze čerpat dotaci, dle našeho názoru. Poslední slovo bude mít však projektový manažer ze SFŽP, který posuzuje uznatelné a neuznatelné náklady....
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros
10.4.24 / dotaz č. 192462
Dobrý den, v podmínkách dotačního programu NZÚ je uvedeno, že podporu nelze poskytnout, pokud žadatel nemá právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu. Výkon vlastnických práv se řídí občanským zákoníkem (zák. 89/2012 Sb....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
9.4.24 / dotaz č. 192192
Dobrý den, kategorie ODpB je docela přísná, rekonstruovaný dům se musí nadimenzovat na novostavbu. V podstatě to znamená zateplit všechny konstrukce obálky budovy - střecha, fasáda, okna, podlaha na terénu alt. nad nevytápěným suterénem. ...
8.4.24 / dotaz č. 192008
Dobrý den, pokud vlastníte a provozujete kotel na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy, tak lze získat dotaci z programu Nová zelená úsporám....
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre
8.4.24 / dotaz č. 192001
Dobrý den, 1) V programu NZU Light by šlo žádat pokud by vaše matka byla alespoň částečným vlastníkem domu + mít zde trvalé bydliště před 12.9.2022 a zároveň ona a případní další členové domácnosti pobírat starobní důchod, invalidní důchod 3....
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre
8.4.24 / dotaz č. 192109
5.4.24 / dotaz č. 192155
Dobrý den,

na základě konzultace se zmíněnou firmou a jimi sdělených písemných informací, zmíněný kamna nesplňují podmínky aktuální výzvy NZÚ a o dotaci tak na tento typ kamen není možné zažádat....
Odpovídá:  Ing. Jan Škoda - EKIS Praha Consultora
5.4.24 / dotaz č. 192058
Dobrý den, dotační program na zateplení (včetně výměny oken) či výměnu zdroje, ale i další oblasti podpory, např. solární systémy, větrání s rekuperací, děšťovka, zelená střecha apod. pro rodinné domy je aktuálně Nová zelené úsporám (NZU). ...
Odpovídá:  Ing. Jan Antonín - EKIS Jablonec nad Nisou, EnergySim
3.4.24 / dotaz č. 191798
Dobrý den pane Emmere, můžete dosáhnout na Dotaci pro rodinné domy - Nová zelená úsporám standard - Novostavba. Je to dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností....
2.4.24 / dotaz č. 191695
Dobrý den, k žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám - oprav dům po babičce (ODPB) budete potřebovat projektovou dokumentaci a energetické hodnocení, abyste prokázal splnění požadovaných parametrů....
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 110 | »