Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Dotace a financování projektů 

11.4.24 / dotaz č. 192677
Dobrý den, pokud bydlí syn s rodinou s Vámi v jednom RD, tak podle podmínek NZÚ Light 2024 splňujete oprávněnost žadatele pouze v případě že : " Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu a po dobu...
Odpovídá:  Ing. arch. Pavlína Kostelníková - M-EKIS 3M65 Brno, Ing. arch. Pavlína Kostelníková
10.4.24 / dotaz č. 192485
Dobrý den, pokud jste v loňské výzvě podával žádost v programu Nová zelená úsporám Light na zateplení je nově možné zažádat v témže programu i na solární systém....
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre
10.4.24 / dotaz č. 192410
Dobrý den, kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření. Výše bonusu je 10 000 Kč za každé další opatření....
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre
10.4.24 / dotaz č. 192221
Dobrý den,
na uvedené okenice lze čerpat dotaci, dle našeho názoru. Poslední slovo bude mít však projektový manažer ze SFŽP, který posuzuje uznatelné a neuznatelné náklady....
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros
10.4.24 / dotaz č. 192462
Dobrý den, v podmínkách dotačního programu NZÚ je uvedeno, že podporu nelze poskytnout, pokud žadatel nemá právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu. Výkon vlastnických práv se řídí občanským zákoníkem (zák. 89/2012 Sb....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
9.4.24 / dotaz č. 192192
Dobrý den, kategorie ODpB je docela přísná, rekonstruovaný dům se musí nadimenzovat na novostavbu. V podstatě to znamená zateplit všechny konstrukce obálky budovy - střecha, fasáda, okna, podlaha na terénu alt. nad nevytápěným suterénem. ...
8.4.24 / dotaz č. 192008
Dobrý den, pokud vlastníte a provozujete kotel na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy, tak lze získat dotaci z programu Nová zelená úsporám....
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre
8.4.24 / dotaz č. 192001
Dobrý den, 1) V programu NZU Light by šlo žádat pokud by vaše matka byla alespoň částečným vlastníkem domu + mít zde trvalé bydliště před 12.9.2022 a zároveň ona a případní další členové domácnosti pobírat starobní důchod, invalidní důchod 3....
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre
8.4.24 / dotaz č. 192109
5.4.24 / dotaz č. 192155
Dobrý den,

na základě konzultace se zmíněnou firmou a jimi sdělených písemných informací, zmíněný kamna nesplňují podmínky aktuální výzvy NZÚ a o dotaci tak na tento typ kamen není možné zažádat....
Odpovídá:  Ing. Jan Škoda - EKIS Praha Consultora
5.4.24 / dotaz č. 192058
Dobrý den, dotační program na zateplení (včetně výměny oken) či výměnu zdroje, ale i další oblasti podpory, např. solární systémy, větrání s rekuperací, děšťovka, zelená střecha apod. pro rodinné domy je aktuálně Nová zelené úsporám (NZU). ...
Odpovídá:  Ing. Jan Antonín - EKIS Jablonec nad Nisou, EnergySim
3.4.24 / dotaz č. 191798
Dobrý den pane Emmere, můžete dosáhnout na Dotaci pro rodinné domy - Nová zelená úsporám standard - Novostavba. Je to dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností....
2.4.24 / dotaz č. 191695
Dobrý den, k žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám - oprav dům po babičce (ODPB) budete potřebovat projektovou dokumentaci a energetické hodnocení, abyste prokázal splnění požadovaných parametrů....
2.4.24 / dotaz č. 191388
Vážený pane, dle Vašeho popisu a ve smyslu Závazných pokynů v podprogramu NZU Rodinné domy jsou v oblasti zateplení podporována všechna opatření prováděná na konstrukcích obálky budovy....
Odpovídá:  Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc Ing. Svoboda
2.4.24 / dotaz č. 191405
Dobrý den, důležité informace k programu Oprav dům po babičce najdete v Závazných pokynech pro žadatele (https://novazelenausporam.cz/files/documents/storage/2023/09/20/1695219793_2023-09_ModF-HOUSEnerg-NZ%C3%9A-RD_Oprav-d%C5%AFm-po-babi%C4%8Dce....
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros
28.3.24 / dotaz č. 191319
Dobrý den, opatření lze rozdělit do několika žádostí, pokud chcete realizovat po jednotlivých fázích. Do jedné žádosti by se zahrnuly opatření týkající zateplení a výměny výplní otvorů, kde lze čerpat v oblasti dotace A – ZATEPLENÍ....
Odpovídá:  Ing. Martin Beneš - M-EKIS Brno, Ing. Martin Beneš
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 112 | »